Forskarporträtt

Forskare berättar om sin forskning och varför de forskar.
 

Johanna Alkan Olsson

Johanna Alkan Olsson

Bygger man en stad för barnen, så bygger man den för alla. 

Universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap.
Forskningsområden: Samhällsvetenskap, Lantbruksvetenskaper och Miljövetenskap.

Daniel Mikkola

Daniel Mikkola

Simulering av galaxer och analys av mätdata från en satellit i rymden.

Doktorand Astronomi.
Forskningsområden: Astronomi, Astrofysik och Kosmologi.

Johan Mauritsson

Johan Mauritsson

Kontrollera ljus och kolla upp bra olivolja - del 1. 
Kontrollera ljus och kolla upp bra olivolja - del 2.

Professor vid Atomfysik.
Forskningsområden: Atomfysik.

Robert Frost

Robert Frost

Acceleratorn Pelletron, 3 MeV (mega electron volt). 

Forskare Fysiska institutionen, Kärnfysik.
Forskningsområde: Kärnfysik. 

Johan Gren

Johan Gren

Titta på de allra minsta beståndsdelarna av utdött liv.

Filosofie doktor (PhD) i Paleontologi, Lunds universitet.
Forskningsområden: Geovetenskap och Miljövetenskap, Paleontologi.

Helena Filipsson

Helena Filipsson

Sedimenten berättar: 400 år av kiselalgsevolution. 

Professor Kvartärgeologi.
Forskningsområden: Naturvetenskap, Multidisciplinär geovetenskap, Klimatforskning, Geologi, Oceanografi, hydrologi, vattenresurser. 

Emma Kritzberg

Emma Kritzberg

Brunifiering av vårt vatten - del 1. 
Brunifiering av vårt vatten - del 2.

Professor vid Akvatisk ekologi.
Forskningsområden: Akvatiskt biogeokemi, Kol, Järn (Fe), Markanvändning, Klimatförändring.

Nathalie Feiner

Nathalie Feiner

Studiet av anolisödlor i Karibien - del 1. 
Studiet av anolisödlor i Karibien - del 2.

Forskare Evolutionär ekologi.
Forskningsområden: Evolutionär ekologi.


Magne Friberg

Magne Friberg

Blomdoftsinsamlingslaboratoriet - del 1.  
Blomdoftsinsamlingslaboratoriet - del 2. 
Här svarar Magne på frågan: "Hur hamnade du här som forskare på Biologiska institutionen? 

Biträdande universitetslektor Biodiversitet.
Forskningsområden: Evolutionär ekologi i samspelet mellan växter och insekter.

Sidansvarig: web@vattenhallen.lu.se | 2021-08-10