Forskarporträtt

Forskare berättar om sin forskning och varför de forskar.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap.

Bygger man en stad för barnen, så bygger man den för alla. 

Forskningsområden: Samhällsvetenskap, Lantbruksvetenskaper och Miljövetenskap.

Daniel Mikkola

Doktorand Astronomi.

Simulering av galaxer och analys av mätdata från en satellit i rymden.

Forskningsområden: Astronomi, Astrofysik och Kosmologi.

Johan Mauritsson

Professor vid Atomfysik.

Kontrollera ljus och kolla upp bra olivolja. 

Forskningsområden: Atomfysik.
 

Robert Frost

Forskare Fysiska institutionen, Kärnfysik.

Acceleratorn Pelletron, 3 MeV (mega electron volt).

Forskningsområde: Kärnfysik. 

Johan Gren

Filosofie doktor (PhD) i Paleontologi, Lunds universitet.

Titta på de allra minsta beståndsdelarna av utdött liv. 

Forskningsområden: Geovetenskap och Miljövetenskap, Paleontologi.

Helena Filipsson

Professor Kvartärgeologi.

"Sedimenten berättar: 400 år av kiselalgsevolution." 

Forskningsområden: Naturvetenskap, Multidisciplinär geovetenskap, Klimatforskning, Geologi, Oceanografi, hydrologi, vattenresurser. 

Emma Kritzberg

Professor vid Akvatisk ekologi.

Brunifiering av vårt vatten. 

Forskningsområden: Akvatiskt biogeokemi, Kol, Järn (Fe), Markanvändning, Klimatförändring.
 

Nathalie Feiner

Forskare Evolutionär ekologi.

Studiet av anolisödlor i Karibien.

Forskningsområden: Evolutionär ekologi.
 


Magne Friberg

Biträdande universitetslektor Biodiversitet.

Blomdoftsinsamlingslaboratoriet.

Forskningsområden: Evolutionär ekologi i samspelet mellan växter och insekter.
 

Sidansvarig: web@vattenhallen.lu.se | 2021-01-12