Lärarfortbildning

Kurser för kompetensutveckling

Under året erbjuder vi ett antal kurser för kompetensutveckling Under flikenkurser kan du läsa om fortbildningar som kan bokas vid tillfälle som passar er, i samråd med Vattenhallens personal. Ni kan skicka en e-mejlförfrågan om tider som passar er och vi tar kontakt med er, eller ring oss på 046-222 43 51 för att få mer information. Vi erbjuder även kurser på distans.

Vår intention är att Vattenhallen ska vara en arena för föreläsningar, diskussioner och fortbildningskurser inom teknik och naturvetenskap. Skolledare ska kunna utnyttja denna arena och ni kan förlägga studiedagar eller kick-off i Vattenhallen. 

Genom att anmäla dig till vårt Nätverk - för teknikintresserade lärare får ni e-mejl om vad som händer och när det dyker upp något av speciellt intresse för lärare och skolpersonal.

Aktuell fortbildning


Världsmiljödagen firas varje år över hela världen den 5 juni. Det är en global kampanj som instiftades på FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Syftet är att öka kunskapen och mobilisera handlingskraft kring aktuella miljöfrågor. Dagen arrangeras av FN:s miljöprogram UNEP, varje år med ett specifikt tema och ett nytt värdland. Årets tema för Världsmiljödagen 2022 är Only One Earth – In harmony with nature, eller En enda jord – att leva hållbart i samklang med naturen. Temat belyser vikten av att leva hållbart i samklang med naturen och möjligheter att ställa om till renare, grönare livsstilar. 

I samband med Världsmiljödagen erbjuder Vattenhallen en aktivitet på distans för lärare:

Miljödataprogrammering för lärare - i denna workshop får ni testa på olika programmeringsuppdrag kopplade till miljön och klimatet. Vi utgår från hemsidan ”LU miljödataprogrammering” och visar hur ni kan använda detta i er undervisning. 
Torsdag 2/6 kl. 16.00 - 17.30 distanskurs för lärare ( åk 7-9 och gymn) 
Anmäl er via mail till Ida Rasmark
Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2021-08-10