Hoppa till huvudinnehåll

trapphuset på Vattenhallen

Nå ut med din forskning!

Ni har de viktiga forskningsfrågorna, metoderna och svaren – vi har pedagoger, platsen och kanalerna att nå ut till skolor och allmänheten.

Vattenhallen är platsen för att kommunicera vetenskap och forskning till samhället. För att garantera att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och att vi snabbt kan plocka upp högaktuella ämnen och händelser vill vi ha ett nära samarbete med enskilda forskare, grupper och lärare på LU. 

Vi erbjuder unika möjligheter att nå ut med din forskning till allmänheten och skolan. Vi är gärna en partner i forskningsprojekt, exjobb och studentarbeten och är gärna med redan i ansökningsfasen.

Samverkan med oss kan se ut på många sätt.


Jenny Rissler

Projektkoordinator Forskningssamverkan
Universitetslektor
jenny.rissler@vattenhallen.lu.se

Så här arbetar vi:

Varje utvecklingssprocess är unik men kan ändå beskrivas i sex huvudsakliga steg. 

1. Idégeneralisering/brainstorm - forskare, experter och Vattenhallens pedagoger spånar idéer tillsammans.  
2. Vilka idéer kan konkretiseras? - Förslagen kokas ner till ett fåtal konkreta och möjliga projekt att arbeta vidare med
3. Prototyp/pilot utvecklas - Vi tar fram prototyper 
4. Utvärdering och testning - Prototypen/piloten utvärderas och testas av projektets målgrupp. 
5. Revidering - vi anpassar och förbättrar utifrån feedback från målgruppen. 
6. Lansering - projektet lanseras! 


Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2023-04-13