Utställningar

I våra interaktiva utställningar vill vi ge våra besökare en känsla för och inblick i den forskning som utförs vid Lunds universitet samt vid materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV, i Lund.

Vi utvecklar just nu en ny utställning om Artificiell Intelligens som ska på ett lustfyllt sätt ska inspirera barn, ungdomar och allmänhet att fascineras över framtidens intelligens. 

Barnrummet, som vi också kallar för Hjärnrummet, ges våra yngsta besökare en upplevelse för alla sinnen. I detta rum har tydliga pedagogiska moment tagits fram för att inspirera till nyfikenhet och lärande. 

I utställningen om ESS och MAX IV, får pingisbollar, järnkulor och golfbollar representera elektroner, protoner och neutroner. 

Jorden och klimatet genom tiderna är en utställning då vi utforskar vår planet och tittar närmre på vad vi kan göra för att gå mot ett mer hållbart samhälle. 

I utställningen Medicon Alley - om medicinsk teknik och forskning i Lund vill vi visa hur finurligt man kan använda den senaste tekniken, för att förebygga och bota sjukdomar, för att ingå som en del i en behandling och rehabilitering. 

Tarmkanalen - om matens resa genom kroppen vill vi bidra med ny kunskap och förståelse för funktionerna hos organen i matsmältningssystemet och en överblick över vad våra viktigaste näringsämnen består av.