Hoppa till huvudinnehåll

Kompetensutveckling

Kurser som kan bokas efter överenskommelse

Nedan presenteras bokningsbara kurser för lärarlag om minst 5 personer. Överst presenteras kurser som ges som kompetensutveckling under en halvdag. Därefter kan du läsa om kurser som ges som heldagsutbildningar eller under fler utbildningstillfällen.  

Öppna en pdf med endast text:
Fortbildning (pdf 30 kB, ny flik). 

 

Kurser halvdag | Heldagskurs/Kurs flera tillfällen 
 


Kurser halvdag


Astronomi - Solsystemet i fokus

Vattenhallen och Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik erbjuder en halvdag med fortbildning och inspiration  då vi tittar närmare på vad vi har upptäckt än så länge och vilka frågor som återstår om vårt eget solsystem.

För: Lärare årskurs 1-6 

Tid: 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30 eller 16.00 - 19.30 

Program
- Presentation av Vattenhallen och "Vad är teknik?"
- Föreläsning i astronomi med fokus på solsystemet.
- Datorövning med World Wide Telescope.
- Föreläsning och diskussion om fjärran stjärnsystem och deras exoplaneter.
- Diskussion och utvärdering.

Pris: 750.-/person (exkl.moms), inklusive fika
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 och max 20 deltagare. 
 

Astronomi - Förutsättningar för liv

Vattenhallen och Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik erbjuder en halvdag med fortbildning och inspiration  då vi tittar lite närmare på de tusentals exoplaneter som nu har upptäckts och diskuterar förutsättningar för liv i Universum.

För: Lärare årskurs 7-9 

Tid: 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30 eller 16.00 - 19.30 

Program
- Presentation av Vattenhallen och "Vad är teknik?"
- Föreläsning i astronomi - "En upptäcksfärd bland både stjärnor och galaxer".
- Datorövning med World Wide Telescope.
- Föreläsning och diskussion om hur liv skulle kunna frodas.
- Diskussion och utvärdering.

Pris: 750.-/person (exkl.moms), inklusive fika
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 och max 20 deltagare.
 

Astronomikurserna ges även på distans


Energi och klimat

Vattenhallen och Avdelningen för Miljö- och energisystem vid LTH erbjuder en halvdag med fortbildning och inspiration om energi och klimat. 

För: Lärare årskurs 4 - 9

Tid: 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30 eller 16.00 - 19.30

Program
- Presentation av Vattenhallen och "Vad är teknik?"
- Föreläsning om energi och klimat.
- Experiment om bl.a. boendets, matens och transporternas miljöpåverkan.
- Laboration om vindkraft.
- Diskussion och utvärdering

Pris: 750.-/person (exkl. moms), inklusive fika
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 och max 20 deltagare.


Medicinsk teknik

Vattenhallen och Avdelningen för Biomedicinsk teknik LTH erbjuder en halvdag med fortbildning och inspiration om medicinsk teknik. 

För: Lärare årskurs 7- Gymnasiet

Tid: 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30 eller 16.00 - 19.30 

Program
- Presentation av Vattenhallen och "Vad är teknik?"
- Monica Almqvist, universitetslektor, föreläser om medicinsk teknik
- Laborationer med ultraljud, pacemaker och blodtryck
- Diskussion och utvärdering

Pris: 750.-/person (exkl.moms), inklusive fika
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 och max 20 deltagare.


Kom igång med Micro:bit

Vattenhallen erbjuder ett kurstillfälle om Micro:bit-programmering. Micro:bit är en liten dator utan tangentbord och skärm som utvecklats av BBC för att uppmuntra ungdomar att komma igång att programmera, konstruera och skapa egna uppfinningar. Med en Micro:bit blir programmering enkelt och roligt. Läs mer på www.microbit.org (ny flik)

För: Lärare årskurs 4-9

Tid: 3 timmar 

Pris: 750.-/person (exkl.moms), inklusive fika 
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 


Robotprogrammering

Vattenhallen erbjuder ett kurstillfälle för att prova Robotprogrammering. Deltagarna får prova olika sätt och material som passar för hur programmering kan introduceras för yngre elever.  Några exempel är dansprogrammering, BlueBot, Makey Makey, Lego Mindstorms, Kojo och Micro:bit. Vi pratar om sekvens, styrning och om skillnaden mellan block- och textprogrammering. 

Inga förkunskaper krävs. Ta gärna med din egen dator. 

För: Lärare årskurs F-6

Tid: 3 timmar 

Pris: 750.-/person (exkl.moms), inklusive fika 
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 


Vatten och luft

Vattenhallen erbjuder en halvdag med fortbildning och inspiration om att utföra enkla vatten- och luftexperiment med de yngsta skolbarnen. 

För: Lärare årskurs F-3

Tid: 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30 eller 16.00 - 19.30 

Program
- Presentation av Vattenhallen och "Vad är teknik?"
- Experimenterande med Vattenhallens luft och vattenexperiment som exempelvis vattenkraftverket, Arkimedes princip, stora såpbubblor och flytande kväve.
- Laborationer med densitetsrör och "Läskig läsk"
- Diskussion och utvärdering

Pris: 750.-/person (exkl.moms), inklusive fika
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 och max 20 deltagare.


Heldagskurs och kurser som ges över flera tillfällen


Experimentell kemi

Vattenhallen erbjuder två halvdagar med fortbildning och inspiration om att göra enkla, roliga kemiexperiment tillsammans med barnen på förskolan. 

För: Förskolelärare

Tid: 2 tillfällen - 3,5 timma/tillfälle, 8.30 - 12.00 eller 13.00-16.30

Program 

- allmän introduktion med förankring i läroplan och forskning. 
- demonstrationer med förklaringar av enkla experiment som kan genomföras tillsammans med barn på förskolan (inga förkunskaper i kemi krävs). 
- tillfällen att träna på att utföra flera olika enkla experiment i smågrupper och att diskutera vad som händer och varför. 
- tillfällen att dela med sig av egna erfarenheter och ta del av andra förskollärares erfarenheter. 

Kursledare: Marianne Almström, lektor i kemi, författare till flera läroböcker i kemi från förskola till gymnasium med erfarenhet av experiment tillsammans med förskolebarn och Camilla Christensson, lärare i kemi med erfarenhet av lärarutbildning och lärarfortbildning.

Pris: 1500.-/person (exkl.moms), inklusive fika och boken ”Amanda, Lovisa och Tage experimenterar” med beskrivning av 25 experiment anpassade för barn i förskoleåldern.
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 10 och max 20 deltagare.


Fortbildning heldag

Välj två av halvdagsutbildningarna ovan för att komponera er egen heldagsutbildning.

För: Lärare årskurs F - gymnasiet

Tid: 8.30 - 16.30 

Program
Programmet utformas i samverkan med Vattenhallens personal.
Kurser ni kan välja mellan är: Energi, Medicinsk teknik, Rymden och Vatten och luft.

Pris: 1500.-/person (exkl.moms), inklusive lunch och fika.
Kursen erbjuds vid förfrågan för lärarlag om minst 5.


Fysik

En experimentell kurs med laborerande i sin egen takt. Cirka 10 olika laborationer ingår.

För: Fysiklärare årskurs 7 - gymnasiet

Tid: 8.30 - 17.00 

Program
Kursledaren Roland Johansson är gymnasielärare på Katedralskolan i Lund och också medförfattare
till läromedlet Orbit 1.

Pris: 2500.-/person (exkl.moms), inklusive lunch och fika.
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 och max 18 deltagare.


Lär dig programmera - Kojo

Enkla och roliga programmeringsövningar som kan användas tillsammans med eleverna i skolan.
Inga förkunskaper krävs. 

För: Grundskole- och gymnasielärare

Tid: 3 tillfällen om 3 timmar/tillfälle.

Program
Målet med kursen är att komma igång med enkla och roliga programmeringsövningar, tillsammans med dina elever. Du behöver ta med en egen dator som kör Windows, MacOSX eller Linux. Kursen består av totalt 7 tim. seminarier + ca 5 tim. arbete med hemuppgift. Ges i samverkan med institutionen för Datavetenskap, LTH.

Pris: 2250.-/person (exkl.moms), inklusive fika.
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 deltagare. 
 

Kom igång med Kojo 
 

Denna kurs ges även på distans


Micro:bit - programmering

Vattenhallen och Institutionen för Elektro- och informationsteknik erbjuder en fortbildning om Micro:bit-programmering. 

Micro:bit är en liten dator utan tangentbord och skärm som utvecklats av BBC för att uppmuntra ungdomar att komma igång att programmera, konstruera och skapa egna uppfinningar. Med en Micro:bit blir programmering enkelt och roligt. Läs mer på www.microbit.org (ny flik).

För: Lärare årskurs 6 - gymnasiet 

Tid: 3 tillfällen om 3 timmar/tillfälle 

Program 
– programmeringens grunder med blockprogrammering
– sensorerna på Micro:bit-kortet
– koppla in sensorer och komponenter på Micro:bit-kortets in- och utgångar
– programstruktur, variabler och textprogrammering
– prova i din klass

Pris: 2250.-/person (exkl.moms), inklusive fika 
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5.


Programmering i matematik

Vattenhallen och Institutionen för Datavetenskap erbjuder en fortbildning om Programmering i matematik. 
Programmeringsspråk: Python.

För: Lärare gymnasiet 

Tid: 3 tillfällen om 3 timmar/tillfälle 

Program 

- Lär dig grundläggande programmering som kan tillämpas på matematiska problem.
- Lär dig att introducera elever till programmering och beräkningstänkande. 
- Prova undervisningsmaterialet i din skolklass och skapa egna nya uppgifter.

Pris: 2250.-/person (exkl.moms), inklusive fika 
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5. 
 

Denna kurs ges även på distans


Programmera i Scratch

Scratch är en visuell programmeringsmiljö som är enkel att använda. Det inbjuder till ett avdramatiserat, kreativt sätt att introducera programmering genom möjligheten att skapa scener, berättelser och spel.” 

Färgade kodblock sätts ihop till ett script, en instruktion till figurer. Med scriptet programmeras figurerna att röra sig, prata, göra ljud och ställa frågor.

För: Lärare årskurs 1-6

Tid: 3 tillfällen om 3 timmar/tillfälle 

Program 

- ”Klicka på”,  ger en generell introduktion till programmering, grundläggande Scratchbegrepp, startövning om läsförståelse. 
- ”Räkna med”, har fokus på matematik. Introduktion av ytterligare Scratchbegrepp, att skapa en enklare multiplikationsförhörare och ett eget förhör att ta med till klassrummet. 
- “Styra”, inriktas på att styra saker och skapa projekt där matematik ligger i spelet men där spelaren inte nödvändigtvis tränar på matematik. Introduktion av ytterligare Scratchbegrepp och diskussion om hur Scratch kan användas i klassrummet. 

Deltagare kommer att få ett övningshäfte att använda i klassrummet.

All programmering som ingår i uppgifterna och alla exempel görs på hemsidan: scratch.mit.edu
 

Pris: 2250.-/person (exkl.moms), inklusive fika 
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5. 
 

Denna kurs ges även på distans


Styr- och reglersystem

Vattenhallen och Institutionerna för Reglerteknik och Elektro- och informationsteknik erbjuder en heldag med fortbildning och inspiration om styr- och reglersystem. 

För: Lärare högstadie- och gymnasieskolan

Tid: 9.00 - 16.00 

Program
- Presentation av Vattenhallen. 
- Föreläsning: "Styr- och reglerteknik vad är det".
- Föreläsning: "Interaktiv elektronik med Arduino".
- Styr- och reglerlaborationer med Arduino.
- Diskussion och reflektion

Pris: 1500.-/person (exkl.moms), inklusive lunch och fika
Kursen erbjuds vid förfrågan för grupper om minst 5 och max 20 deltagare.


Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2023-12-14