Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan till Skolhackaton 2024 öppnar 11 augusti


I detta spännande projekt får elever i åk 4-6 planera och bygga sina egna samhällen i Minecraft Education. 

Skolhackathon ger möjligheter till att arbeta ämnesövergripande i till exempel matematik, samhällskunskap och teknik. Det stimulerar till elevaktiv undervisning och skapar förutsättningar för eleverna att utveckla entreprenöriella förmågor som till exempel kreativitet, problemlösning, samarbete, kommunikation samt presentationsteknik. Utifrån elevens eget intresse och egen motivation får de jobba autentiskt med att omsätta en idé till verklighet.

Vi uppdaterar informationen löpande om årets upplaga av Skolhackaton!