Hoppa till huvudinnehåll

Medicinsk teknik experiment som finns i vår experimenthall


Utbildning och forskning i Lund

Teknikutvecklingen går mot allt snabbare, mindre och effektivare produkter som används inom hälso- och sjukvården idag. Vi kan idag se in i människokroppen med allt större detaljrikedom. Vi kan då upptäcka sjukdomar i ett tidigare stadium och behandla dem med större precision och mindre biverkningar.  

Vid Lunds universitet, LTH har Civilingenjörsprogrammet inom medicin och teknik (ny flik) snabbt blivit populärt och Biomedical Engineering (BME, ny flik) bedriver forskning kan delas in i följande huvudområden: 

Akustofluidik kombinerar ultraljud med mikrofluidikens små vätskeflöden för att akustiskt separera, fraktionera och analysera olika celler och partiklar. Många tillämpningar finns inom biomedicin och bioteknik. Förutom tillämpad forskning bedrivs även fundamental forskning och simuleringar för att ge en ökad förståelse av akustiska mikrosystem. 

Biomekanik fokuserar på kopplingen mellan mekanik och biologi i det muskuloskeletära systemet. Forskningen sker i nära samarbete med Universitetssjukhuset där man undersöker underliggande mekanismer för ortopediska patologier och läkningsprocesser. 

Medicinsk signalbehandling utvecklar metoder för modellering, simulering, behandling och tolkning av signaler från fysiologiska system. Viktiga tillämpningar finns inom elektrokardiologi (framförallt metoder för detektering och diagnosticering av förmaksflimmer), följning av ögonrörelser, hemodialys och neurovetenskap. 

Klinisk proteinvetenskap utvecklar metoder för att analysera proteiner. Gruppen samarbetar även med medicinska forskare för att förstå och påverka proteinernas roll i biologiska processer, bl a cancertumörer. 

Ultraljud används diagnostiskt för att finna nya metoder att diagnosticera kärlsjukdom, hitta personer som utvecklar hjärt- och-kärlsjukdom, karaktärisera blodkärlens mekaniska egenskaper, blodflödesmätning samt nya typer av nanopartikelbaserade kontrastmedel. Delfiners sonarsystem studeras med ett egentillverkat ultraljudssystem. 

Många projekt genomförs i nära samarbete med medicinska institutioner vid Lunds universitet och Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.