Hoppa till huvudinnehåll

Botaniska trädgården

Lunds universitets Botaniska trädgård är en oas mitt i staden som välkomnar alla åldrar att fascineras av växtvärldens mångfald. Här finns tips på olika aktiviteter för skolor som besöker Botan.
Hemsida: Botaniska trädgården Lunds universitet (ny flik)

CoderDojo


CoderDojo i Lund ingår i ett globalt nätverk där ungdomar och deras föräldrar kan inspireras att lära sig att skapa teknik.
Facebook: CoderDojo i Lund (ny flik)


Havsresan

Projektet Havsresan som drivs av Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola vill lyfta fram tvärgående frågeställningar om havet och ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. 

Hemsida: 2019 Havsresan | 2017 Havsresan | 2016 Havsresan | 2015 Havsresan | 2014 Havsresan | 2013 Havsresan | 2012 Havsresan | 2011 Havsresan | 2010 Havsresan 
(länkarna öppnas i ny flik).


Inga Ingenjör

Inga Ingenjör är en bok och en idé om att skapa ett koncept för att arbeta långsiktigt för en ökad social hållbarhet och breddad rekrytering till tekniska utbildningar. 

Hemsida: Inga Ingenjör (ny flik) 


Naturskolan i Lund

Naturskolan i Lund är en kommunal resurs vars uppdrag är att stimulera och stödja skolutveckling inom området naturvetenskap och hållbar utveckling.

Hemsida: Naturskolan Lund (ny flik)


SEA-U Marint Kunskapscenter

SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö bedriver pedagogisk upplevelseverksamhet för skolor och allmänheten om miljö, natur, kultur och hav. SEA_U's Vattenverkstad (ny flik) sätter även upp pedagogiska program i form av interaktiva teater och musikföreställningar. Vattenhallen har visat föreställningen Kalle Krabba och tillsammans med Kunskapsteatern utvecklat Mobilteater, titta gärna på bilder från föreställningarna

Hemsida: SEA-U (ny flik)


Science Center i Europa

The European Network of Science Centres and Museums (Ecsite)
Ecsite är det Europeiska nätverket av science centers och museum i 50 länder.
Hemsida: Ecsite (ny flik)


Skissernas museum

Skissernas museum är ett arkiv och museum. Årligen anordnar de flera utställningar, ger föreläsningar, bedriver pedagogisk verksamhet i form av bland annat Skapande verkstad. 
Hemsida:
 Skissernas museum (ny flik)


Svenska Science Center

Ideell förening som verkar för att utveckla samarbetet mellan science center i Sverige. Här hittar du länkar till science center i Sverige.
Hemsida: SSC 


Teater Sagohuset

Teater Sagohuset
Teater Sagohuset är en fri teatergrupp som spelar nyskrivet likväl som klassiska verk för barn, ungdomar och vuxna. De arbetar också med pedagogiska projekt och muntligt berättande. 
Facebook: Sagohuset (ny flik)


Teknikåttan

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresset för de ämnena bland både flickor och pojkar, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende. 

Hemsida: Teknikåttan (ny flik)