Hoppa till huvudinnehåll

Vattenhallens uppdrag

Vår vision

Vattenhallen är den självklara mötesplatsen för lärare, elever och familjer som är nyfikna på vetenskap och utbildning. Vi bidrar till ett universitet i världsklass genom rekryteringsaktiviteter och aktuell utåtriktad verksamhet i samarbete med forskare och näringsliv. 

Mål

De övergripande målen för Vattenhallen är att erbjuda högkvalitativ verksamhet för:

 1. att öka ungas vetenskapliga kapital (vilken kunskap och vilket kontaktnät har man, vad gör man och hur tänker man kring vetenskap och teknik).
 2. att visa hur naturvetenskap och teknik kan användas för framtidens utmaningar.
 3. att sprida kunskap om Lunds universitets utbildningar och högaktuella forskning.
 4. breddad rekrytering för att på sikt bidra till jämnare könsfördelning och ökad mångfald på utbildningsprogrammen vid LTH, N-fak och N/T-gymnasium i Skåne.
 5. god samverkan med det omgivande samhället.
  Dessutom vill vi:
 6. utöka och utveckla Vattenhallens verksamhet i takt med efterfrågan.

Vårt uppdrag

 • att bedriva en lustfylld verksamhet som kommunicerar högaktuella vetenskapliga ämnen/händelser samt visar upp universitetets tvärvetenskapliga kompetenser.
 • att erbjuda interaktiva utställningar och aktiviteter som vilar på vetenskaplig grund samt nyttjar universitetets mångfald av kompetenser.
 • att vara en öppen och tillgänglig mötesplats för samverkan mellan universitetet, skolan, allmänheten och näringslivet
 • att bedriva verksamhet med fokus på barn och unga som främjar intresset för naturvetenskap och teknik, inte minst för  breddad rekrytering och jämnare könsfördelning på LU:s utbildningsprogram
 • att vara ett attraktivt turistmål för nyfikna besökare i alla åldrar och bidra till en ökad allmän kunskap om naturvetenskap och teknik.

Handlingsplan 2021-2023

 1. Vårda och förvalta vårt goda arbete med att vara regionens främsta mötesplats mellan akademi, skola, näringsliv och allmänhet. Detta görs genom att ständigt verka för god kvalité på aktiviteter samt att ta till vara nya förslag och förändringar från/i samhället. Detta bör göras med grund i forskning och utvärdering, gärna bedriven på vår egen eller andra science centers verksamhet. 
 2. Bygga vidare på vårt goda rykte och kontakt med besökare, studenter och forskare. I synnerhet skall detta göras genom aktiv kontakt och riktad marknadsföring mot kommuner, skolor och näringsliv inom hela Vattenhallens upptagningsområde – inte minst i det nya intresseområdet nordvästra Skåne. Kontakt med etablerade organisationer i önskvärda målgrupper kan vara ett viktigt verktyg.
 3. Utveckla vår digitala verksamhet för att kunna erbjuda digitala komplement till besök på Vattenhallen.
 4. Verka för att Vattenhallen Campus Helsingborg skall utgöra en naturlig och permanent del av Vattenhallen, både finansiellt och med lokaler. 
 5. Verka för att Experimentexpressens skolverksamhet skall utgöra en naturlig och permanent del av Vattenhallen.
 6. Bevaka och delta i planeringsarbetet med Lund Science Center på Brunnshög. Beslut om bygge bör komma 2021. Om det inte blir av behöver vi arbeta för en utbyggnad på ytterligare 2000 m2.

Vattenhallens styrelse

Ordförande: Annika Mårtensson, vice rektor, Lunds tekniska högskola 
Karin Hall, prodekan, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet 
Ann-Kristin Wallengren, vicerektor, Lunds universitet 
Lotta Janhall, lärare, Vikingaskolan, Lund 
Per Persson, Näringslivs- och turismchef, Lunds kommun 
Anna Hall, programchef Big Science Sweden, Industrikluster
IUC Syd 
Studeranderepresentant

Ständigt adjungerade: 
Charlotta Levin, Näringslivsutvecklare, Region Skåne 
Monica Almqvist, föreståndare för Vattenhallen Science Center

Verksamhetsberättelser

Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2021-09-10