Hoppa till huvudinnehåll

Workshops i programmering

”Att programmera med workshops” är en workshopserie som Vattenhallen Science Center genomför på uppdrag av Skolverket. Workshopserien är ett komplement till Skolverkets befintliga webbkurs "Att programmera". Genom workshops ges deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering utifrån lärandemålen i webbkursen. 

Plats: Vattenhallen Science Center.
Tid: 3 träffar under hösten, mellan oktober och november, se nedan.
Kursledare: Rolf Niemann mfl, Vattenhallen Science Center.

Välkomna att anmäla er till höstens kurser! 
 

Att programmera

Workshopserien består av 3 fysiska träffar och är indelad i fyra fristående spår. 

 • Den grundläggande kursen "Om programmering" (utgår HT2023)
 • Programmering i visuell miljö: Scratch
 • Programmering i textbaserad miljö: Python 
 • Programmering i webläsare av minidatorn Micro:bit  

Samtliga spår innehåller en introducerande del om grundläggande programmeringsbegrepp. 

Målgrupp och förkunskaper 
Workshopsserien "Om programmering" vänder sig till alla som arbetar inom förskolan, skolan och vuxenutbildningen och som vill ha en introduktion till programmering. 

Workshopsserierna Scratch, Python samt Micro:bit riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Workshopsserierna är öppna för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats. 

Tider

Plats: Vattenhallen Science Center, Lund
Tid: kl 16-19

Kurstillfällen hösten 2023:

Spår Scratch

 1. Tisdag 10/10
 2. Tisdag 24/10
 3. Tisdag 14/11

Spår Python 

 1. Tisdag 3/10
 2. Tisdag 17/10
 3. Tisdag 7/11

Spår Micro:bit

 1. Torsdag 5/10
 2. Torsdag 19/10
 3. Torsdag 9/11

Information

Innehåll och mål
Kurserna varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. 

Kurserna lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Kostnad och utrustning
Workshopserierna finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. 

Genomförande och anmälan 
De här workshopserierna erbjuds till både kommunala och fristående verksamheter. Kurserna genomförs oktober - november 2023. Sista dag för anmälan är den 20 september 2023. Sammanlagd tidsåtgång inklusive träffar är cirka 20 timmar. Deltagarna förväntas att arbeta med innehållet mellan träffarna samt utföra en kursuppgift innan tredje träffen. För att kursen ska kunna starta krävs minst 20 deltagare. Kursledare är Rolf Niemann med flera från Vattenhallen Science Center. 

De fyra spåren

Det finns fyra olika spår att välja mellan: Den grundläggande kursen "Om programmering" samt introduktioner till programmeringsverktygen Python, Scratch och Micro:bit. I alla fyra spåren kommer vi att ta upp centrala begrepp inom programmering och lärande, samt ge ett historiskt perspektiv. 

Om programmering (utgår HT 2023)
Detta spår är till för dig som känner dig osäker på hur du ska börja programmera. Du får testa på att programmera utan dator, lära dig ord och begrepp som är centrala inom programmering och naturligtvis testa på att programmera i olika miljöer för att se vad som passar dig. Du får göra övningar med både blockprogrammering och textprogrammering på olika plattformar så som koda.nu, Scratch och Code.org. 

Python (textbaserad miljö)
Här kommer du att använda textprogrammering, och får lära dig Python, som är ett populärt programmeringsspråk som används ute i industrin. Du får lära dig grunderna inom programmering: använda loopar, listor och att skapa egna funktioner. Python är användbart för elever i högstadiet. 

Scratch (visuell miljö)
I Scratch-spåret får du utveckla dina programmeringskunskaper i utvecklingsmiljön Scratch som är utveckad vid MIT. Du använder blockprogrammering och får lära dig att programmera spel och historier där du får läsa in och spara data. Scratch går att använda i alla åldrar och du kan göra väldigt avancerade program, men tilltalar kanske visuellt en yngre publik. 

Micro:bit (visuell miljö med mikrokontroller)
Micro:bit är en mikrokontroller (en liten dator) som du kan koppla in till datorn och programmera i en webbläsare. En Micro:bit kan programmeras med hjälp av många olika programmeringsspråk, men vi kommer fokusera på blockprogrammering. Genom Micro:biten kommer du få lära dig programmerings grunder, samt även få testa på att koppla på ytterligare elektronik så som en LED-lampa eller högtalare.

 

 

Vattenhallen – Bokningsförfrågan Att programmera med workshops

Anmälan

*obligatoriska fält

Obs! när alla obligatoriska fält är ifyllda så kommer du till en sida som bekräftar att mejlet har gått iväg!

När du skickar e-post till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats. (ny flik)
Samtycke är alltid frivilligt och du kan återkalla det genom att skicka ett mejl till kontakt@vattenhallen.lu.se
 
På Skolverkets hemsida finns mer information om webbkurserna: 
Programmeringsworkshops 
Att programmera - webbkurs 
Om programmering – webbkurs 
Höstens kurser är nu öppna!

Anmäl dig här

Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2023-09-20