Hoppa till huvudinnehåll

Lärarfortbildningsdagen på Lunds universitet


Fredagen den 27 oktober (v43) erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center, i samarbete med Skånes kommuner, en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningskurserna som erbjuds är knutna till läroplanens mål samt till aktuell forskning vid Lunds universitet.

Fortbildningsdagen börjar klockan 09.00 och avslutas klockan 15.45, inkluderat en gemensam lunch. Ni väljer en kurs för förmiddagen och en kurs för eftermiddagen. I anslutning till lunchen får ni även möjlighet att lyssna på ett kortare lunchföredrag på temat ”Flimmer från ljuskällor – Varför ska vi bry oss och vad kan man göra för att undvika det i skolmiljön?” av Johannes Lindén, ljusforskare vid Lunds universitet. Du kan välja att delta under hela dagen, eller enbart under för- eller eftermiddagen. 

Lärarfortbildningsdagen erbjuder inspiration och ämnesfortbildning men ger även dig som deltagare konkreta verktyg (förslag på övningar, laborationer, med mera) som du direkt kan börja använda i din undervisning.

Observera! Då antal platser är begränsat i kurserna fördelas platserna efter tidpunkt för anmälan.

 

Vattenhallen – Bokningsförfrågan Lärarfortbildningsdagen

Anmälan till fortbildning/kurs

*obligatoriska fält

Obs! när alla obligatoriska fält är ifyllda så kommer du till en sida som bekräftar att mejlet har gått iväg!

När du skickar e-post till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats. (ny flik)


Lunch och fika
Under lärarfortbildningsdagen serveras lunch och fika. Vänligen ange nedan om du önskar specialkost eller har någon matallergi vi bör känna till.


Val av aktiviteter
*Här nedan anger du de aktiviteter du vill delta i under dagen. Ange ditt första- och andrahandsval. Du kan även välja att enbart delta på för- eller eftermiddagen
Faktureringsadress och organisationsnummer
Det kostar 450kr/lärare (inkl. lunch och fika) att delta på fortbildningsdagen. För att vi ska kunna skicka en faktura behöver vi din skolas faktureringsadress och organisationsnummer.


Samtycke är alltid frivilligt och du kan återkalla det genom att skicka ett mejl till kontakt@vattenhallen.lu.seFörmiddagskurser 9.00-11.30


Hur pratar man om känsliga ämnen i klassrummet – perspektiv och teorier

Kursledare: Camilla Nothaft, strategisk kommunikation, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Åk 1-6
Plats: Vattenhallen
Max antal deltagare: 10 (Obs! Fullbokad)

Många lärare upplever att det blir svårare och svårare att prata om känsliga ämnen i klassrummet, som exempelvis rör abort, klimat och sexuell läggning. Skillnaden är särskilt stor mellan pojkar och flickor.

I kursen om perspektivlära får ni möta Camilla, forskare inom strategisk kommunikation. Vi diskuterar, vrider och vänder på perspektiv och hur vi kan hjälpa eleverna att bättre förstå att andra personer kan se samma sak som du, men på ett helt annat sätt. Vad passar att prata om för olika åldrar? Vi labbar tillsammans genom att konkret ta på oss olika glasögon vilka representerar olika perspektiv. Sedan tittar vi på bilder med de olika glasögonen. Det blir en övning i att lära sig att andra personer kan se samma sak som du på ett helt annat sätt. Vi kommer även dyka ner i lite teori inom området. 

Vi hoppas att ge ny inspiration att prata om svåra frågor i klassrummet på ett nytt och kreativt sätt.

 


Tandmysteriet – dåtid möter framtid i ett tvärvetenskapligt detektivarbete

Kursledare: Sofia Winge och Joanna Lewis, Uppåkra och ESS
Målgrupp: Lärare Åk 4-6 (passar även Åk 1-3)
Plats: Vattenhallen
Max antal deltagare: 20

Framtidens teknologi kan användas för att lära oss om vår historia. ESS och Uppåkrastiftelsen har samarbetat i ett hisnande arkeologiskt detektivarbete (Tandmysteriet*) som tar oss från Uppåkras mörka mylla vidare in i framtidens forskningsanläggningar. Tandmysteriet är ett pedagogiskt forskningsprojekt med syfte att fånga barn och ungas intresse för universitetsstudier genom att låta dem vara delaktiga i analyserna av deras egna arkeologiska fynd.

Under kursen berättar vi mer om arkeologi och om forskningen som bedrivs på ESS, utifrån analyser med neutronstrålning som gjorts på elevernas tandfynd. Vi kommer att genomföra övningar som på ett pedagogiskt sätt förklarar komplicerad teknik, och känna och lukta på historien, prata om hur vi genom olika sinnen och kreativa lösningar kan fängsla eleverna, och ta del av Uppåkrastiftelsens filmmaterial om tandmysteriet som har tagits fram för att användas i klassrummet.

___

ESS (European Spallation Source) är en stor europeisk vetenskapsanläggning som byggs i Lund. När den är i drift kommer den att göra det möjligt för forskare från hela världen att detaljstudera material på ett sätt som aldrig tidigare gjorts.

Uppåkras åkermark mellan Lund och Malmö döljer en av Norra Europas största och fyndrikaste bosättningar under järnåldern. Uppåkrastiftelsen tar emot tusentals elever varje år på fornlämningen Uppåkra, som gör nya arkeologiska upptäckter i det pedagogiska programmet Arkeologiskolan.


Excel som redskap i fysik och kemiundervisningen

Kursledare: Jens Uhlig, Kemisk fysik, Lunds Universitet 
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gy
Plats: Kemicentrum
Max antal deltagare: 20 

Beräkna och visualisera komplexa problem utan krångel med ett programmeringsspråk. Ofta vill vi som lärare visa hur t.ex. en ballistisk kurva, en kemisk reaktion eller andra komplexa system fungerar under olika antaganden – men begränsas av våra och elevernas programmeringskunskaper. 

I denna kurs kommer vi att gå igenom och diskutera hur man med Excel kan lösa och visualisera komplexa problem så som hastighetslagen, kemiska kedje-reaktioner, oscillerande reaktioner, ballistiska kurvor med luftmotstånd, eller simulera hur en fågelsvärm rör sig. Vi kommer också att titta på hur vi skriver enkla program i Excel som kan användas för att anpassa variabler i en ekvation för att beskriva observationsdata. 

Vi kommer att gå igenom hur man kan använda Excel i laborationer om komplexa processer så som strålbehandling av cancer, eller följa ljusinducerade processer i artificiell solsyntes, och kommer under kursen träna på att förbereda excel-filer för liknande projekt. 

Från kursen kommer ni att få med er material för labbar som ni kan använda direkt i undervisningen.

 


Astronomisk data i astronomiska mängder - Hur kan vi använda offentlig astronomisk data i undervisningen?

Kursledare: Anna Arnadottir, Astronom och föreståndare för planetariet vid LU
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gy 
Plats: Vattenhallen
Max antal deltagare: 15 

Rymdens oändlighet fascinerar många av oss och det finns hundratals observatorier, både markbaserade och rymdbaserade, som ständigt står och samlar in ny kunskap om vårt universum. Mängden insamlad data ökar i snabbare takt än vi kan analysera den, vilket kräver nya arbetssätt och analystekniker, så som maskininlärning och artificiell intelligens. De astronomiska arkiven är i många fall öppna och där finns det en hel del data som ingen forskare någonsin har hunnit tittat på, som i sin tur utgör en möjlighet för nyfikna ungdomar och deras lärare!

Vi börjar dagen med att samlas i Planetariet, och bekanta oss med Europeiska Sydobservatoriets teleskopanläggningar och planerade projekt. Även andra moderna markbaserade och rymdbaserade teleskopanläggningar kommer diskuteras samt hur man både kommer åt och tyder resultat från dessa. Vi avslutar förmiddagen genom att ge några exempel på hur man skulle kunna använda modern astronomisk data i klassrummet.

 


Partiklar och luftkvalitet 

Kursledare: Christina Isaxon, Ergonomi och Aerosolteknik, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gymnasiet
Plats: IKDC
Max antal deltagare: 10

Luftburna partiklar finns överallt i vår luft – inne och ute. Partiklar genereras naturligt av vinden, när vågor bryts, i vulkanutbrott och i kemiska reaktioner av biogena gaser i atmosfären. Men de genereras också i hög grad av oss människor genom exempelvis förbränning, industriprocesser, sophantering och jordbruk, och dålig luftkvalité i våra städer är direkt kopplad till miljontals dödsfall. Världshälsoorganisationen uppskattar att luftföroreningar dödar fler än alla andra typer av föroreningar tillsammans. Ett annat aktuellt exempel på hur luftburna partiklar påverkar vår hälsa är luftburen smitta. 

Kursen omfattar en introducerande föreläsning om partiklarna i luften som omger oss – vad partiklarna i vår luft är, vart de kommer ifrån och hur de påverkar människor och miljö. Därefter kommer vi tillsammans genomföra ett par laborationer som demonstrerar partiklarnas källor, storlek och koncentration, samt hur partiklarna påverkar människors hälsa och atmosfären.

I korthet vad vi kommer titta på:

  • Allmän introduktion om aerosolpartiklar i luften omkring oss.
  • Biologiska partiklar och smittspridning.
  • Källor till partiklar - från skogsbränder till avgasrör.
  • Hur mycket partiklar fastnar i våra lungor?
  • Hur påverkar de vår hälsa?

Om 5G och positionering: Hur vet mobilen var jag är?

Kursledare: Anders J. Johansson, EIT, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Gymnasiet
Plats: EIT
Max antal deltagare: 15

Mobiltelefonen är idag ett bra hjälpmedel när vi ska hitta till en viss affär, eller till hotellet i en främmande stad. Den håller reda på hur långt vi har sprungit, var vi har tagit våra foton, och vi kan rita en snygg karta på alltihop efteråt. Men hur funkar positionering och 5G egentligen - och varför fungerar det inte alls ibland?

På kursen kommer ni att lära er om 5G, positionering – hur funkar det idag, och hur det kan komma att fungera i framtiden i och med teknikutveckling. Förmiddagen inkluderar föredrag, diskussioner, ett besök i vårt 5G-labb med en demonstration av hur det fungerar i praktiken, då ni även kommer att få tips på hur ni kan illustrera detta i ett vanligt klassrum. Risker och möjligheter med positionering är också en viktig del som vi kommer att ta upp under förmiddagen.

 

Eftermiddagskurser kl. 13.15 - 15.45


Jorden och klimatet 

Kursledare: Johan Gren och Rolf Niemann, Vattenhallen Science Center
Målgrupp: Lärare Åk 1-6
Plats: Vattenhallen
Max antal deltagare: 20

Temat omfattar en föreläsning om jorden och klimatet ur ett historiskt perspektiv och vi kommer att använda oss av Vattenhallens utställning om "Jorden och klimatet genom tiderna". Utöver det kommer vi att se på några enkla klimatlaborationer, miljödataprogrammering och en laboration om vindkraft.


Experimentera med Fysik & lasershow – Från tryck till ljud

Kursledare: Johan Zetterberg, Fysiska institutionen, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Åk 1-6
Plats: Fysicum, Lunds Universitet
Max antal deltagare: 10

Varför trycker det i öronen när man dyker? Hur kan taket blåsa av ett hus när det blåser? Vad har båda dessa saker att göra med ljud, musik och instrument? Kom och delta i en workshop där vi tillsammans experimenterar med tryck och ljud och diskuterar hur detta hänger ihop med olika vardagsfenomen. Experiment och material som kan användas direkt i klassrummet utlovas. 

 


Framtidens energisystem – hur kommer det att se ut?

Kursledare: Per Svenningsson, Miljö- och Energisystem, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gymnasiet
Plats: Vattenhallen
Max antal deltagare: 15 (OBS! Fullbokad)

Redan idag produceras mycket av Sveriges el och värme med liten klimatpåverkan. Men för att vi ska nå våra klimatmål och begränsa den globala uppvärmningen måste hela energisystemet vara klimatneutralt. Och det räcker inte med att betrakta Sverige, eftersom vår import har en stor fossil ”ryggsäck”. I denna kurs går vi igenom hur Sveriges energisystem ser ut idag, vilka möjligheter det finns och diskuterar vägar framåt. Exempel på aspekter som vi kommer att beröra under temat är: 

  • Dagens energisystem - vad energi används till, hur mycket, och med vilka energislag? 
  • Idag använder vi energi ineffektivt, t ex i byggnader. Ska vi lära oss att släcka ljuset efter oss och duscha mer sällan eller kortare (beteende) eller ska vi skaffa tekniska system som hjälper till? Eller en kombination?
  • Alla dina prylar - hur mycket (och vilken) energi har använts för att tillverka och transportera dem? 
  • Storleksordningar och konflikter i markanvändning, hur mycket vind och sol får vi plats med och var? 

Ni kommer att få en föreläsning, och vi kommer även att jobba i grupp med enkla exempel, som ska kunna ge idéer till er undervisning.


Colours and energy, what combines colors and light. (English or Swedish)

Kursledare: Jens Uhlig, Kemisk fysik, Lunds Universitet
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gymnasiet
Plats: Kemicentrum
Max antal deltagare: 20
Language: English or Swedish

We discuss how light, colours and energy are connected and how we can use this connection to build a solar cell. We introduce a number of small experiments based on everyday materials (e.g. ikea salad bowls, or overhead slides printed on laser printers) that can be used to illustrate these concepts to your students. We will show a photo-spectrometer system that, despite its simplicity, teaches a scalable variety of concepts – starting at simple problem-based learning- teaching the components of how a spectrometer works, and over to an absorptions spectrometer that with a few tricks can produce high quality spectra to a unique home build emission spectrometer. 

Jens Uhlig also offer to come to your school with our spectrometer kits to introduce and discuss colors, spectroscopy and solar energy.

Picture: Table top spectrometer set.


Accelerate Your Teaching - practical ways to use ESS, MAX IV and CERN to inspire your pupils (english)

Kursledare: Joanna Lewis and Heidi LaGrasta, ESS and MAX IV, Lunds Universitet
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gymnasiet
Plats: MAX IV (mer information kommer senare)
Max antal deltagare: 15
Language: English

Come to MAX IV for a hands-on afternoon about particle accelerators. After a short lecture, you will be introduced to a brand-new MOOC (Massive Open Online Course) specifically developed for teaching in schools. The course also includes a tour of MAX IV. 

Accelerate Your Teaching is a new MOOC developed with CERN, ESS, MAX IV and science pedagogy experts. We will show you the MOOC and give you a chance to try some of the classroom activities developed as part of it. You will learn more about the differences and similarities between MAX IV and ESS, and how to integrate particle accelerator science into the topics you need to teach in school, from magnets, to forces, to the structure of atoms and properties of matter.

Join us and discover how to sign up to access a wide range of teaching resources and classroom activities that bring to life large facilities like ESS, MAX IV and CERN. Accelerate Your Teaching is part of Scientix, the community for science education in Europe, and was developed with funding from the EU through ERASMUS+. The afternoon will be finished with a short tour of MAX IV to see how large scale accelerator-driven science works in the real world. Comfortable walking shoes recommended. 

 


Medicinsk strålningsfysik – strålbehandling i teori och praktik

Kursledare: Crister Ceberg, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Gymnasiet
Plats: Lunds Universitetsjukhus
Max antal deltagare: 12

Medicinsk strålningsfysik handlar om strålningens växelverkan och biologiska effekter, och ger den tvärvetenskapliga grunden för att optimera användningen av strålning inom hälso- och sjukvård för diagnostik och behandling av olika sjukdomar. Vi utbildar legitimerade sjukhusfysiker, som är experter på strålningstillämpningar och strålskydd, och som arbetar nära tillsammans med annan vårdpersonal bland annat inom strålskydd, strålbehandling, röntgen, MR-avbildning, samt nukleärmedicin. 

Under detta fortbildningstema kommer vi att ägna oss åt ett exempel på strålbehandling, där joniserande strålning används för att behandla en cancersjuk patient. Dels omfattar kursen en föreläsning, där vi beskriver de fysikaliska och strålningsbiologiska grunderna för strålbehandling, såväl som de avancerade tekniker och dynamiska behandlingsmetoder som används i kliniken. Efter det demonstrerar vi en stråldosberäkning för ett förenklat men realistiskt patientfall. Vi beskriver hur strålbehandling kan optimeras till en individuell patient, som kan varieras med avseende på olika anatomiska parametrar. 

Materialet som vi går igenom är tänkt att kunna användas i er undervisning.

 Information

Tid: 27 oktober, kl 9-15.45
Pris: 450 kr/lärare (inkl. lunch och fika)
Anmäl dig senast: 8 oktober (först till kvarn!)

Kontakt: Jenny Rissler
Tel: 070 - 151 84 26   
jenny.rissler@vattenhallen.lu.se 

Lärarfortbildningsdagen har en egen sida på Facebook.

Gå med och få förhandsinformation om allt som rör den här dagen! 

 

Så tyckte deltagarna 2022:

”Mycket trevligt att få en verklig fortbildning, var nog första gången på 20 år jag kände mig nöjd efter en dag med just fortbildning!”

”Trevlig lunchföreläsning också! Och god lunch! Tack för en välplanerad och givande dag!”

Arrangörer

Lärarfortbildningsdagen arrangeras av Lunds universitet, Vattenhallen Science Center och Skånes kommuner.

 

Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2023-03-14