Hoppa till huvudinnehåll

Lärarfortbildningsdagen på Lunds universitet


Fredagen den 25:e oktober 2024 (v 43) erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center, i samarbete med Skånes kommuner, ännu en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning, som presenteras av forskare vid Lunds universitet, och till mål i läroplanen.

Fortbildningsdagen börjar klockan 09.00 och avslutas klockan 15.45, inkluderat en gemensam lunch. Ni väljer en kurs för förmiddagen och en kurs för eftermiddagen. Det går också att enbart vara med på för- eller eftermiddagen. I anslutning till lunchen får ni även möjlighet att lyssna på ett kortare lunchföredrag på temat ” Känselsinnet – vårt bortglömda sinne?” av Charlotte Magnusson, forskare i Rehabiliteringsteknik och Design vid Lunds universitet.

OM LUNCHFÖREDRAGET:
I många sammanhang, framförallt när det är så mycket fokus på skärmar och det visuella, är det lätt hänt att känseln kommer i skymundan. Samtidigt är det ett viktigt sinne, integrerat i hur vi upplever världen och hur vi lär oss. Detta föredrag berättar kort om hur känseln fungerar, och hur olika typer av föremål och teknik kan utformas för att samspela med just känseln.

Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning.

 Sista dag för anmälan var den 6 oktober, 2024.

Observera! Då antal platser är begränsat i kurserna fördelas platserna efter tidpunkt för anmälan.

 

Vattenhallen – Bokningsförfrågan Lärarfortbildningsdagen

Anmälan till fortbildning/kurs

*obligatoriska fält

Obs! när alla obligatoriska fält är ifyllda så kommer du till en sida som bekräftar att mejlet har gått iväg!

När du skickar e-post till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats. (ny flik)


Lunch och fika
Under lärarfortbildningsdagen serveras lunch och fika. Vänligen ange nedan om du önskar specialkost eller har någon matallergi vi bör känna till.


Val av aktiviteter
*Här nedan anger du de aktiviteter du vill delta i under dagen. Ange ditt första- och andrahandsval. Du kan även välja att enbart delta på för- eller eftermiddagen
Faktureringsadress och organisationsnummer
Det kostar 450kr/lärare (inkl. lunch och fika) att delta på fortbildningsdagen. För att vi ska kunna skicka en faktura behöver vi din skolas faktureringsadress och organisationsnummer.


Samtycke är alltid frivilligt och du kan återkalla det genom att skicka ett mejl till kontakt@vattenhallen.lu.seFörmiddagskurser 9.00-11.30


Hantera konspirationsteorier i skolan och öka förståelsen för olika perspektiv

Kursledare: Camilla Nothaft, strategisk kommunikation, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Åk 1-6
Plats: Vattenhallen
Max antal deltagare: 10 

Dagens unga tränas väl i källkritik och att ha en sunt skeptisk hållning till det de matas med via skärmarna. Men samtidigt frodas konspirationsteorier mer än någonsin och kunskap ses alltför ofta som relativ. 

Den här förmiddagen ska vi tillsammans genomföra en övning vi tagit fram på Vattenhallen för att träna barn och unga att se andra människors perspektiv och vinklar och förstå på djupet vad olika perspektiv innebär. Morgonen inleds med ett teoripass där vi går igenom bakgrunden och teoretiska perspektiv på kunskap och teorier för att ge er redskap att hålla övningen senare i klassrummet med era egna elever. 


Molekyler finns - experiment med koldioxid

Kursledare: Ulf Ellervik, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Åk 1-6
Plats: Vattenhallen, Lunds universitet
Max antal deltagare: 12

Koldioxid är ett spännande ämne som kan illustrera många kemiska, biologiska och fysikaliska principer. Löst koldioxid bildar kolsyra i en flaska läsk. Koldioxid kan användas för att släcka eld. När vi äter omvandlas maten till koldioxid som vi andas ut. Allt detta går att visa med enkla försök. Välkommen på en workshop där vi pratar vardagsfenomen och kopplar dessa till intressanta experiment med koldioxid.


Cirkulärt i klassrummet

Kursledare: Lisa Garting, Sysav, Jenny Rissler, Lunds Universitet 
Målgrupp: Lärare Åk 7-9 (Gy)
Plats: IKDC
Max antal deltagare: 10

För att skapa ett hållbart samhälle måste vi dels minska vår konsumtion, dels ersätta den linjära "ta-producera-använd-släng"-modellen med en cirkulär ekonomi, där resurser återanvänds, återvinns och hålls i omlopp. Nästan alla material vi använder finns ju i våra sopor, och genom att öka återvinningen av dessa så minskar vi behovet av att bryta nya råvaror från naturen – och därmed miljö- och klimatpåverkan.

Är du nyfiken på hur du kan skapa engagerande undervisning kring något så sopigt som avfall? Då är du välkommen till denna kurs om cirkulär ekonomi och dess vikt för ett hållbart samhälle. Vi tar utgångspunkt i avfallshantering och genom avfallshierarkin som pedagogiskt verktyg ger vi dig den grundläggande kunskap som behövs för att kunna undervisa om avfall, hållbar resurshantering och cirkulär ekonomi. Ni kommer även få ta del av aktuell forskning om återvinning och några exempel att ta med er till klassrummet.

Som deltagare lämnar du kursen med ny kunskap, konkreta verktyg och övningar för att utveckla din undervisning om cirkulär ekonomi för en hållbar utveckling.


Accelerate Your Teaching - practical ways to use ESS, MAX IV and CERN to inspire your pupils 

Kursledare: Joanna Lewis and Heidi LaGrasta, ESS and MAX IV, Lunds Universitet
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gymnasiet
Plats: MAX IV (mer information kommer senare)
Max antal deltagare: 15
Language: English

Come to ESS for a hands-on afternoon about particle accelerators. After a short lecture, you will be introduced to a brand-new MOOC (Massive Open Online Course) specifically developed for teaching in schools. The course also includes a tour of ESS. 

Accelerate Your Teaching is a new MOOC developed with CERN, ESS, MAX IV and science pedagogy experts. We will show you the MOOC and give you a chance to try some of the classroom activities developed as part of it. You will learn more about the differences and similarities between MAX IV and ESS, and how to integrate particle accelerator science into the topics you need to teach in school, from magnets, to forces, to the structure of atoms and properties of matter.

Join us and discover how to sign up to access a wide range of teaching resources and classroom activities that bring to life large facilities like ESS, MAX IV and CERN. Accelerate Your Teaching is part of Scientix, the community for science education in Europe, and was developed with funding from the EU through ERASMUS+. The afternoon will be finished with a short tour of MAX IV to see how large-scale accelerator-driven science works in the real world. Comfortable walking shoes recommended.

 


Ljusets påverkan på människan – hur god belysning skapar ökat välbefinnande och inlärningsförmåga?

Kursledare: Hillevi Hemphälä och Johannes Lindén, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Gy (även 7-9)
Plats: IKDC
Max antal deltagare: 10

Flimmer och bländning från belysning har blivit ett vanligare problem, speciellt i övergången till LED-belysning. Många upplever besvär, men det är inte alltid att den som upplever besvären är medveten om varför problemen uppstår. Ett tydligt exempel är de med NPF-problematik eller huvudvärk. 

Synergonomi handlar bland annat om att beskriva, synliggöra och motverka dessa problem. I kursen kommer du få lära dig mer om detta och vad som är viktigt att tänka på för god belysning av arbetsytor i förhållande till fönster och belysning, hur man kan undvika bländning, och hur du kan ta reda på om belysning flimrar eller inte. 

Kursen hålls på IKDC, Designvetenskaper, LTH, med en inledande teoridel och avslutas med laborativa moment som du kan använda i din undervisning om ljus, och med ett besök i Ljuslabbet.

 


Om 5G och positionering: Hur vet mobilen var jag är?

Kursledare: Anders J. Johansson, EIT, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Gymnasiet
Plats: EIT
Max antal deltagare: 15

Mobiltelefonen är idag ett bra hjälpmedel när vi ska hitta till en viss affär, eller till hotellet i en främmande stad. Den håller reda på hur långt vi har sprungit, var vi har tagit våra foton, och vi kan rita en snygg karta på alltihop efteråt. Men hur funkar positionering och 5G egentligen - och varför fungerar det inte alls ibland?

På kursen kommer ni att lära er om 5G, positionering – hur funkar det idag, och hur det kan komma att fungera i framtiden i och med teknikutveckling. Förmiddagen inkluderar föredrag, diskussioner, ett besök i vårt 5G-labb med en demonstration av hur det fungerar i praktiken, då ni även kommer att få tips på hur ni kan illustrera detta i ett vanligt klassrum. Risker och möjligheter med positionering är också en viktig del som vi kommer att ta upp under förmiddagen.


Astronomisk data på gymnasiet - Hur kan vi använda offentlig astronomisk data i undervisningen?

Kursledare: Anna S Arnadottir, PhD i astronomi och astrofysik samt Planetariumföreståndare vid LU &
Helena Uthas, PhD i astronomi och astrofysik samt Gymnasielärare vid LEL
Målgrupp: Gymnasiet 
Plats: Vattenhallen
Max antal deltagare: 15 

Rymdens oändlighet fascinerar många av oss och det finns hundratals observatorier, både markbaserade och rymdbaserade, som ständigt står och samlar in ny kunskap om vårt universum. Mängden insamlad data ökar i snabbare takt än vi kan analysera den, vilket kräver nya arbetssätt och analystekniker, så som maskininlärning och artificiell intelligens.  De astronomiska arkiven är i många fall öppna och där finns det en hel del data som ingen forskare någonsin har hunnit tittat på, som i sin tur utgör en möjlighet för nyfikna ungdomar och deras lärare!

Vi börjar dagen med att samlas i Planetariet, och bekanta oss med Europeiska Sydobservatoriets teleskopanläggningar och planerade projekt. Vi avslutar förmiddagen med en kort workshop där ni kommer få lära er hur man laddar ner astronomisk data och hur denna data kan analyseras. Detta anknyter till gymnasieskolas fysikkurser som bland annat berör svartkroppsstrålning, spektroskopi och ljusintensitet. Med er får ni material som ni direkt kan använda i er undervisning.

 

Eftermiddagskurser kl. 13.15 - 15.45


Experimentera med Fysik & lasershow – Från tryck till ljud

Kursledare: Johan Zetterberg, Fysiska institutionen, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Åk 1-6
Plats: Fysicum, Lunds Universitet
Max antal deltagare: 12

Varför trycker det i öronen när man dyker? Hur kan taket blåsa av ett hus när det blåser? Vad har båda dessa saker att göra med ljud, musik och instrument? Kom och delta i en workshop där vi tillsammans experimenterar med tryck och ljud och diskuterar hur detta hänger ihop med olika vardagsfenomen. Experiment och material som kan användas direkt i klassrummet utlovas. 

Ni kommer att få en föreläsning, och vi kommer även att jobba i grupp med enkla exempel, som ska kunna ge idéer till er undervisning.

 


Biologisk mångfald på skolgården - för lärande och upplevelse

Kursledare: Anna Persson, CEC, Lunds universitet och Anna Ekblad, Naturskolan
Målgrupp: lärare åk 4-6 (men alla årskurser kan i princip använda materialet)
Plats: Kommer senare
Max antal deltagare: 15

Vi pratar om biologisk mångfald och dess många värden för barns hälsa och utveckling, med också om hoten mot den och vad som kan göras här och nu, t ex genom grönare skolgårdar. Fokus ligger på skolgården som arena för lärande om natur och vi presenterar ett nytt pedagogiskt material, "Natural Nations", som har utvecklats av forskare på Lunds universitet och Naturskolan i Lund i samarbete med organisationer i Spanien, Malta och Storbritannien. 

Materialet är anpassat för elever i årskurs 2–7, men kan användas av lärare i alla årskurser, och består av lärarhandledning och inventeringsprotokoll med fokus på habitat på skolgården, fåglar, småkryp och blommande växter. Natural nations stödjer elever och lärare i att ge sig ut på sin skolgård och undersöka hur det står till med den biologiska mångfalden runt knuten, och man kan välja att rapportera in sina fynd till ett medborgarforskningsprojekt. Vid god väderlek provar vi materialet utomhus.

 


Framtidens energisystem – hur kommer det att se ut?

Kursledare: Per Svenningsson, Miljö- och Energisystem, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gymnasiet
Plats: Vattenhallen
Max antal deltagare: 15

Redan idag produceras mycket av Sveriges el och värme med liten klimatpåverkan. Men för att vi ska nå våra klimatmål och begränsa den globala uppvärmningen måste hela energisystemet vara klimatneutralt. Och det räcker inte med att betrakta Sverige, eftersom vår import har en stor fossil ”ryggsäck”. I denna kurs går vi igenom hur Sveriges energisystem ser ut idag, vilka möjligheter det finns och diskuterar vägar framåt. Exempel på aspekter som vi kommer att beröra under temat är: 

  • Dagens energisystem - vad energi används till, hur mycket, och med vilka energislag? 
  • Idag använder vi energi ineffektivt, t ex i byggnader. Ska vi lära oss att släcka ljuset efter oss och duscha mer sällan eller kortare (beteende) eller ska vi skaffa tekniska system som hjälper till? Eller en kombination?
  • Alla dina prylar - hur mycket (och vilken) energi har använts för att tillverka och transportera dem? 
  • Storleksordningar och konflikter i markanvändning, hur mycket vind och sol får vi plats med och var? 

Ni kommer att få en föreläsning, och vi kommer även att jobba i grupp med enkla exempel, som ska kunna ge idéer till er undervisning.


Excel som redskap i fysik och kemiundervisningen

Kursledare: Jens Uhlig, Kemisk fysik, Lunds Universitet 
Målgrupp: Lärare Åk 7-9, Gy
Plats: Kemicentrum
Max antal deltagare: 12 

Beräkna och visualisera komplexa problem utan krångel med ett programmeringsspråk. Ofta vill vi som lärare visa hur t.ex. en ballistisk kurva, en kemisk reaktion eller andra komplexa system fungerar under olika antaganden – men begränsas av våra och elevernas programmeringskunskaper. 

I denna kurs kommer vi att gå igenom och diskutera hur man med Excel kan lösa och visualisera komplexa problem så som hastighetslagen, kemiska kedje-reaktioner, oscillerande reaktioner, ballistiska kurvor med luftmotstånd, eller simulera hur en fågelsvärm rör sig. Vi kommer också att titta på hur vi skriver enkla program i Excel som kan användas för att anpassa variabler i en ekvation för att beskriva till observationsdata. 

Vi kommer att gå igenom hur man kan använda Excel i laborationer om komplexa processer så som strålbehandling av cancer, eller följa ljusinducerade processer is artificiell solsyntes, och kommer under kursen träna på att förbereda excel-filer för liknande projekt. 

Från kursen kommer ni att få mer er material för labbar som ni kan använda direkt i undervisning.

 


AI & utbildning

Kursledare: Jonas Wisbrant, AI Lund, unds Universitet
Målgrupp: Lärare Gy (passar även Åk 7-9)
Plats: Lunds Universitet, Kommer senare
Max antal deltagare: 40

Alla som har med skolvärlden att göra har förstått att AI innebär både möjligheter och utmaningar för elever, utbildare och utbildningar. Men få av oss har överblick. Med utgångspunkt i ett brett urval exempel på AI-relaterad forskning från hela Lunds universitet diskuterar vi hur: 

  • Elever kan använda AI som verktyg för sitt lärande
  • Vi kan undervisa om AI, dess möjligheter och risker  
  • AI kan användas av lärare som hjälpmedel i undervisningen
  • och mycket mer …

 


Medicinsk strålningsfysik – strålbehandling i teori och praktik

Kursledare: Crister Ceberg, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet
Målgrupp: Lärare Gymnasiet
Plats: Lunds Universitetsjukhus
Max antal deltagare: 12

Medicinsk strålningsfysik handlar om strålningens växelverkan och biologiska effekter, och ger den tvärvetenskapliga grunden för att optimera användningen av strålning inom hälso- och sjukvård för diagnostik och behandling av olika sjukdomar. Vi utbildar legitimerade sjukhusfysiker, som är experter på strålningstillämpningar och strålskydd, och som arbetar nära tillsammans med annan vårdpersonal bland annat inom strålskydd, strålbehandling, röntgen, MR-avbildning, samt nukleärmedicin. 

Under detta fortbildningstema kommer vi att ägna oss åt ett exempel på strålbehandling, där joniserande strålning används för att behandla en cancersjuk patient. Dels omfattar kursen en föreläsning, där vi beskriver de fysikaliska och strålningsbiologiska grunderna för strålbehandling, såväl som de avancerade tekniker och dynamiska behandlingsmetoder som används i kliniken. Efter det demonstrerar vi en stråldosberäkning för ett förenklat men realistiskt patientfall. Vi beskriver hur strålbehandling kan optimeras till en individuell patient, som kan varieras med avseende på olika anatomiska parametrar. 

Materialet som vi går igenom är tänkt att kunna användas i er undervisning.

 Information

Tid: 25 oktober, kl 9.00-15.45
Pris: 450 kr/lärare (inkl. lunch och fika)
Anmäl dig senast: 6 oktober (först till kvarn!)

Kontakt: Jenny Rissler
Tel: 070 - 151 84 26   
jenny.rissler@vattenhallen.lu.se 

Lärarfortbildningsdagen har en egen sida på Facebook.

Gå med och få förhandsinformation om allt som rör den här dagen! 

 

Så tyckte deltagarna 2023:

”Härlig dag. Äntligen kompetensutveckling får oss lärare om något som intresserar oss”

”Det var väl planerat, jag önskar flera sådana utbildningar”

”Trevligt att få tid att möta kollegor från andra delar av Skåne i samband med lunchen”

 

Arrangörer

Lärarfortbildningsdagen arrangeras av Lunds universitet, Vattenhallen Science Center och Skånes kommuner.

 

Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2024-03-13