Hoppa till huvudinnehåll

Vår historia

Idén att bygga ett Science Center i Lund är inte ny. Med Skandinaviens största universitet, landets största forskningsby Ideon och den starka Öresundsregionen runt omkring finns ett fantastiskt underlag för att fylla ett science center med intressanta och spännande experiment som knyter an till aktuell forskning och teknikutveckling.

År 2007 tog en grupp lärare på Lunds Tekniska Högskola LTH initiativet till en experimentverksamhet kallad experimentörerna. Under två år bedrevs denna verksamhet under enkla former på LTH. Två skolklasser per vecka besökte experimentörerna och dessa besökare gav oss värdefulla erfarenheter om hur experimenten kan fungera för olika elevgrupper och vi såg att det finns ett stort behov från lärare, på alla nivåer, att få bättre kontakt med universitetet. Försöksverksamheten var mycket efterfrågad och ett beslut togs att bygga ett science center på campus, med stark anknytning till forskningen vid Lunds universitet. 

Vattenhallen Science Center öppnades den 19 september 2009. Sedan starten har många besökare, ungdomar och vuxna provat på att experimentera i Vattenhallen. Högstadie- och gymnasieskoleelever har gjort sin praktik eller prao här. Vi möter skolgrupper, praktikanter och personal från många orter runt om i Sverige och intresset att besöka oss ökar hela tiden.

På helgerna och under skolloven har vi öppet för allmänheten och anordnar barnkalas. Företag, institutioner, studentföreningar och andra organisationer kommer till oss för att ha möten, konferenser, fester och så förstås för att experimentera och samverka i bland annat vår 5-kamp.

Vattenhallen är ett science center vid Lunds universitet. Lunds Tekniska Högskola LTH samverkar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i Vattenhallens lokaler finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag bidrar med medel samt expertis och ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment. Många forskare är aktiva i möten med skolelever och andra besökare i Vattenhallen, vilket bidrar till vår intention att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv. 

Vattenhallens verksamhet bedrivs och stöds idag av medel från Lunds Tekniska Högskola, Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, företag och organisationer samt genom intäkter från besökande skolbesök, event och allmänhet. 
  

Husets historia

Vattenhallen byggdes samtidigt med V-huset i övrigt. En professur i vattenbyggnad planerades från starten av Lunds Tekniska Högskola på 60-talet och till detta ämne byggdes både en liten och en stor vattenhall. Det är den stora hallen som i praktiken mest använts för modellstudier av hamnar. Den lilla hallen finns kvar och skulle kunna användas för forsande vatten.

Institutionen startade i oktober 1966 med hydrologi och hydraulik på programmet. 1974 bytte man namn till Teknisk vattenresurslära, som också omfattade studier av globala vattenproblem och sådant som vattnets rörelse i sjöar och hur sediment avsattes.

I Vattenhallen har forskarna bland annat studerat modeller av Ystads hamn och Bolidens industrihamn i Helsingborg med bottendjup samma skala som utsträckningen på ytan. Modellerna hade både vågor och undervattensströmmar. Man gjorde också studier av strömmarna i Lommabukten för att avgöra hur den skulle påverkas av att man fyllde ut havet med deponier.

Här testades också idén om ett pumpkraftverk i Ivösjön. Sydkraft kom aldrig att genomföra de omdiskuterade planerna. Under arbetet kunde traversen i lokalen användas för att flytta runt personer som gjorde mätningar eller andra detaljstudier.

Redan på 70-talet diskuterades matematiska modeller som ett alternativ till praktiska försök i Vattenhallen.
 

Källa: Gunnar Lindh, Teknisk Vattenresurslära, historik för åren 1966-1988.
 

 Bild: Vattenhallen "År 2001, en LTH-odyssé", sidan 57, fotograf Lars Hansare.

Bild: Vattenhallen "År 2001, en LTH-odyssé", sidan 57, fotograf Lars Hansare.
Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2021-07-07