Tekniksommarskola 2022

I Vattenhallens tekniksommarskola eller workshop får du uppleva tekniska och naturvetenskapliga fenomen med en direkt koppling till forskning, samhälle och näringsliv. Upplevelserna kombineras med teoretisk kunskap som anpassas efter besökarens intresse och kunskapsnivå.

Sedan 2012 har Vattenhallen erbjudit tekniksommarskolor för barn och ungdomar, under sommarlovet. Under en vecka inspireras och väcks nyfikenheten hos barn och ungdomar, samtidigt som de får lära sig mer inom områdena teknik- och naturvetenskap. Tekniksommarskolan genomförs på ett interaktivt och spännande sätt där mötet med handledarna, studenter vid universitet, spelar en viktig roll.


Tekniksommarskola V25-32

Tekniksommarskola för barn och ungdomar, årskurs 1-6.

Teman 2022 


Sommarskola workshop V30-31

Workshoppar ungdomar 14-19 år.
För ungdomar som har gått årskurs 7- gymnasiets år 3. 

Tema 2022 

Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2022-03-21