Gymnasium

Inspirationsbesök

Vid ett inspirationsbesök planerar Vattenhallens personal fritt bland aktiviteterna och program presenteras när ni kommer hit. 

Teambuildning med 5-kamp

Eleverna delas in i lag och utmanar varandra i en femkamp. Vattenhallens personal inleder med en samling och presentation. Därefter samarbetar laget vid olika experimentstationer och i våra utställningar. Teman under femkampen kan bland annat vara energi, vatten, MAX IV, medicinsk teknik eller matematik. Varje lag handleds av en student som ger guidning och delar ut poäng och avslutas med en symbolisk prisutdelning. 
Energi och hållbarhet

I besöket ingår två stationsövningar samt guidning bland Vattenhallens energiexperiment. Under övningarna får eleverna till exempel testa vår klimatkammare eller bygga egna vindkraftverk. I klimatkammaren mäter sensorer halten av koldioxid, värme och luftfuktighet. Vid denna station diskuteras sedan ämnesomsättning och kopplingen till fotosyntes.

Vid övningen med vindkraftverket testas effekten av vingarnas antal, form och vinklar. Eleverna får även göra undersökningar, från kemisk energiomvandling till elektrisk energi, på våra trampcyklar. 

I smågrupper görs övningar med värmekamera där eleverna får använda handkameror för att göra olika mätningar. 

I vår experimentstation om vatten får eleverna rena dricksvatten genom att följa vattnet genom alla moment från sjövatten - genom reningsanläggningen - till det vatten vi dricker. De får räkna på energiomvandlingar och Arkimedes princip och vi tar upp begrepp som läges- och rörelseenergi, kemisk fällning och biologisk nedbrytning för att ge eleverna en förståelse för vattnets betydelse. 

Eleverna får även möjlighet att analysera och diskutera abiotiska faktorer som påverkar vattnets kvalitet. De genomför pH-mätningar på olika lösningar.

Efter laborationerna sammanfattar eleverna och diskuterar resultaten tillsammans med handledaren. 


Jorden och geologi

Eleverna får en introduktion och handledning genom utställningen om Jorden - och klimatet genom tiderna. De följer med på en klimatexpedition och får se hur klimatet har förändrats genom tiderna, samtidigt som de tar reda på hur vi faktiskt vet det vi vet och var vi nu är på väg. Dessutom får de en inblick i hur forskare gör modeller för att förutse framtidens klimat.

Under expeditionen genomförs aktiviteter med hjälp av interaktiva jordklot och via kolstationen där vi tar reda på mer om kolets kretslopp, Agenda 2030 samt de Globala målen. Vi genomför laborationer med luft och vatten, fossil och avtryck, simulerar jordbävningar, undersöker golfströmmens effekter samt simulerar gruvdrift och undersöker dess påverkan på vattnet, jorden och klimatet. Resultaten analyseras och vi diskuterar hur jorden fungerar och hur vi kan göra för att minska människans påverkan på klimatet i framtiden.

Övningarna gör eleverna medvetna om hur människan påverkas av klimatförändringar, samtidigt som de blir medvetna om betydelsen av att kunna samarbeta, argumentera för sin åsikt och våga ta beslut.


Jorden och klimatet genom tiderna

Eleverna får en introduktion och handledning genom utställningen om Jorden och klimatet genom tiderna. De följer med på en klimatexpedition och får se hur klimatet har förändrats genom tiderna, samtidigt som de tar reda på hur vi faktiskt vet det vi vet och var vi nu är på väg. Dessutom får de en inblick i hur forskare gör modeller för att förutse framtidens klimat.

Under expeditionens första del genomförs aktiviteter med hjälp av en iGlobe och en isborrkärna och vi tar reda på mer om jordens historia, livsexplosioner, massutdöenden, sambandet mellan atmosfärens koldioxidhalt och temperatur samt de Globala målen.

Under expeditionens andra del genomförs aktiviteter med hjälp av interaktiva jordklot och via kolstationen där vi tar reda på mer om kolets kretslopp, Agenda 2030 samt de Globala målen. Vi genomför laborationer med luft och vatten, simulerar jordbävningar samt undersöker golfströmmens effekter och dess påverkan på jordens klimat. Resultaten analyseras och vi diskuterar hur jorden fungerar och hur vi kan göra för att minska människans påverkan på klimatet i framtiden.

Eleverna får även genomföra tankeväckande övningar genom en Escape-upplevelse och ett spel med VR (Virtual Reality). Övningarna gör eleverna medvetna om hur människan påverkas av vattenbrist och jordbruk, samtidigt som de blir medvetna om betydelsen av att kunna samarbeta, argumentera för sin åsikt och våga ta beslut. 


Konstruktion

Eleverna får en introduktion och handledning i mjukvaruprogrammet ForcePad (ny flik) eller Bridge Designer (ny flik) där eleverna får en introduktion till hållfasthet. Därefter får de bygga broar eller flygplan med hjälp av konstruktionsmaterialet 4DFrame och i praktiken prova broarnas eller flygplanens hållfasthet.

Vi utmanar även elevernas problemlösningsförmåga genom att låta dem konstruera egna mer avancerade maskiner eller programmera funktioner så att konstruktionen kan överföra en rörelse till annan. 

Konstruktionerna diskuteras och analyseras i gruppen och med handledaren. 


Life Science

Eleverna får en introduktion och handledning genom våra interaktiva utställningar ESS & MAX IV, Medicon Alley och Tarmkanalen.

ESS & MAX IV kan med hjälp av neutroner respektive synkrotronljus blicka in i kroppens och materians minsta beståndsdelar som atomer, celler och proteiner. Genom interaktiva experiment kan eleverna få en känsla för och inblick i den forskning som utförs och kommer att utföras vid två av världens mest avancerade materialforskningsanläggningar. 

Med utställningen Medicon Alley vill vi på ett lustfyllt sätt inspirera till att se hur finurligt man kan använda den senaste tekniken för att förebygga och bota sjukdomar. Ni får prova på vad olika medicinska tekniker innebär genom att testa ultraljud, titthålsoperation eller EKG. Eleverna får även testa vår klimatkammare, där registreras temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalt över tid och försöket avslutas med att bestämma effekten från kroppen. 

Tarmkanalen är en interaktiv utställning i form av en resa genom matspjälkningssystemet, från munnen och hela vägen ner till ändan. Genom denna resa utvecklas förståelsen för de vanligaste näringsämnenas funktioner, vilka organ i kroppen som samverkar samt hur kroppen och hälsan påverkas av det vi äter. Ni kommer också att besöka bakterier, tarmarnas viktigaste invånare samt lära er mer om pågående forskning kring mat och hälsa. 


Robotprogrammering

Eleverna får en introduktion och handledning i våra olika programmeringsövningar Arduino, Lego Mindstorms, Kojo, Micro:bit, Python och Edison. Övningarna är utvecklade så att alla kan förstå programmeringen utifrån sin egen nivå. 

Med Arduino utvecklar eleverna en förståelse för programmering genom att koda programvaran för systemet. De kan skapa och programmera installationer som kan lysa, blinka, röra sig och känna av omgivningen. Arduino kan styra allt från robotar till vardagsprylar som tvättmaskiner, lampor och motorer. 

Lego Mindstorms  programmeras med hjälp av moduler i lego mindstorms egna programvara. Ni styr robotar genom att lägga in era värden för varje vald modul och på så sätt får ni den att utföra den önskade rörelsen. Er uppgift är att få legoroboten att ta sig igenom en given bana utan att köra utanför markeringarna.  

Kojo skapar förutsättningar för att fördjupa er förståelse för kodning i programmeringsspråket Scala. Genom att styra sköldpaddan på datorskärmen med enkla koder utvecklar eleverna snabbt förståelsen för programmering. Ni får lösa olika uppdrag och kan på ett lekfullt sätt snabbt avancera och utveckla ert tänkande kring programmering. 

Micro:bit är en lite programmerbar dator, designad för att göra lärandet om programmering enkelt och kul. Eleverna blockprogrammerar koden och kopplar sedan Micro:bit till datorn via USB och skicka koden till Mirco:bit.

Med programmering i Python inleder vi med några enklare uppdrag i online-miljön Repl.it (ny flik). Eleverna får lära sig om sekvenser, loopar, funktioner och samtidigt öva på geometri och koordinatsystem.

Med roboten Edison får eleverna tillgång till olika programmeringsmiljöer, blockprogrammering eller script-språket Python och kan snabbt komma igång med programmering samtidigt som de får ta del av centrala begrepp inom programmering. 

Naturvetenskap- och tekniksatsning: Styr- och reglerteknik (ny flik).
Skolverket
 

En visuell film om hur styr- och reglerteknik kan fungera. Från lärarlyftets kurs hösten 2014.


Virtuellt planetariumbesök för rymdintresserade gymnasieklasser

Planetariet sköts av astronomer från Institutionen för astronomi och teoretisk fysik som gärna svarar på alla dina frågor om vårt universum.  Med anledning av restriktioner kring COVID-19 har vi fått anpassa oss och kraftigt reducera antal besökare som vistas samtidigt i planetariet.  Vi erbjuder nu virtuella planetariumbesök för rymdintresserade gymnasieklasser.

Ett virutellt planetariumbesök tar ungefär en timme och arrangeras som ett inspirerande möte med en astronom, via zoom.  På många sätt liknar det virtuella planetariumbesöket den online undervisning som nu pågår på Lunds universitet, men är anpassad till klassens kunskaps och intressenivå.  Alla deltagare förväntas ha fungerande kamera och mikrofon och delta aktivt under besöket.  Kontakta oss gärna för mer detaljer.


Bokningsförfrågan

E-mejlformulär; *obligatoriska fält. 
Obs! när alla obligatoriska fält är ifyllda så kommer du till en sida som bekräftar att mejlet har gått iväg! 

När du fyller i nedanstående bokningsförfrågan samtycker du till vår policy för Hantering av personuppgifter vid Lunds universitet (ny flik)

  

  1. *Välj vilket besök ni vill göra:
  2. *Tidigare besök:

Astronomibesök

Med anledning av restriktioner kring COVID-19 så erbjuder vi nu gymnasieklasser att boka in virtuella planetariumbesök. 

Information

Pris - besök 2 timmar

  • Grupp 1-12 barn - 840 kr 
    Från 13:e eleven - 70 kr/barn 

Medföljande vuxna betalar ej.

Ni kan kombinera ert besök med en kort planetarievisning, inom den tid ni har för ert bokade besök, vänligen ange i bokningsformuläret om så är fallet.

Observera att alla besök bokas via bokningsformuläret. 
 


Teknikprojekt

Teknikprojekt vänder sig till elever i högstadiet och gymnasiet och pågår under cirka 3 v. Detta besök planeras och bokas i samråd med Vattenhallens pedagoger. 
Mer info om Teknikprojekt.


Digitala Utställningen Unga Forskare 2021. Utställningen är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det är en möjlighet att lyckas bättre med sitt gymnasiearbete, och en chans för dig som vill att ta ditt projekt ett steg längre. 

Digitala utställningen 


Sidansvarig: web@vattenhallen.lu.se | 2021-08-10