Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetspartners och donationer


Axis Communications (ny flik) är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. 

Axis Communications har bland annat i år (2021) bidragit till att göra tekniksommarskolan roligare genom att skänka en mikrofonkonsoll, utomhushögtalarna och en ny värmekamera.


Canon (ny flik) är ett globalt företag som levererar den senaste bildtekniken samt arbetar på områden som till exempel affärslösningar, broadcast, medicinska system och industriprodukter.

Canon donerar två miljoner till Vattenhallen Science Center i Lund (ny flik)

Canon donerade två miljoner kronor till Lunds universitets science center för skolbarn och allmänhet, Vattenhallen. Donationen ska användas för att inreda ett helt nytt våningsplan med plats för ett upplevelserum för små barn, ett kemilabb, ett datorrum för att bland annat lära sig programmering, ett konferensrum samt personalutrymme.
Lunds Universitet, LTH Nyheter och press, 2015-06-16Danone AB (ny flik) är en mejerikoncern som är verksamma i mer än 120 länder. 


ELLIIT - Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology (ny flik) -  en plattform för grundläggande och tillämpad forskning inom informationsteknologi sett ur ett brett perspektiv.
 

Genom ELLIIT Gender call beviljades Vattenhallen under 2021 medel för att färdigställa vår utställning om AI. Anslaget nyttjades för att sätta särskilt fokus på de etiska frågeställningar som forskningen inom AI står inför.


ESS (European Spallation Source) (ny flik) är ett planerat flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är ett europeiskt projekt med för närvarande 17 partnerländer, och med Sverige och Danmark som värdnationer.


Kraftringen - (ny flik) ett energiföretag med ambitionen att leda utvecklingen av framtida energi -  ”Energi för kommande generationer”.


Lindab Ventilations AB - (ny flik) en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn.


Lunds kommun (ny flik) - Lund - Idéernas stad  


Lunds universitet och Helsingborgs stad (ny flik) vill gemensamt verka för en fortsatt utveckling av verksamheten vid Campus Helsingborg. I utvecklingen ska inbegripas utbildning såväl som forskning och kontinuerligt stärkande samverkan mellan näringsliv och samhälle.


Lunds universitet | Medicinska fakulteten (ny flik) bidrar, i samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården, till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa.


MAX IV Laboratory (MAX-lab) (ny flik) är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt.


Woody Bygghandel (ny flik) är bygghandeln med en medveten satsning på kvalitet, tjänster och logistik. De stödjer föreningar och organisationer som arbetar med någon form av barn-/ungdomsverksamhet.


Probi AB (ny flik) utvecklar probiotika som används i Functional Food och Consumer Healthcare. 


Region Skåne (ny flik) ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. 


Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar de för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv.

Vattenhallen Science Center fått bidrag till att:

 • Bygga ett uppdragshjul som ger förslag på utmaning kopplade till Globala målen, t.ex "Ta en dag utan engångs plastförpackningar". 
 • Möjlighet att bygga sin egen Loppa, (den klassiska, enkla vik-loppan), där besökaren själv formulerar utmaningar som skrivs under de olika flikarna. 

Motivering: 
En genomtänkt, enkelt och visuell kommunikationssatsning som gör målen konkreta och uppmanar till förändring. Attraherar i första hand barn, men bör kunna involvera hela familjen. Bra att aktiviteten genomförs på en befintlig arena som når väldigt många; Malmö festivalen.

Sida har också gett bidrag till inköp av:

 • En digital jordglob (en så kallad iGlobe) visualiserar data som rörliga bilder på en sfärisk bildskärm. Med en iGlobe kan kunskap och förståelse för olika samband kopplade till Globala målen öka. iGloben kan t ex visa is och havsnivåförändringar, aktuell koldioxidhalt och sjukdomsutbredning. 

Motivering:
Suverän kombination av den nyaste tekniken och globala utvecklingsfrågor. Tekniken kan locka människor som annars inte sökt sig till denna typ av information. Bra att de visar hur individer kan agera, påverka och bli delaktiga i Globala målen, samt att de i "Hans Roslings anda" även visar att mycket blir bättre. 
 


Sparbanken Skåne - (ny flik) en modern regional bank som värnar om den lokala utvecklingen. Banken ägs till 78% av Sparbanksstiftelser i Skåne som använder stora delar av utdelningen för att värna den lokala utvecklingen.

En dag på Vattenhallen (ny flik) - Skånska åttondeklassare får en möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig till elever i årskurs 8 i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, (ny flik) en av ägarna till Sparbanken Skåne. De genomför satsningar som främja en positiv samhällsutveckling och stimulerar en ökad tillväxt i verksamhetsområdet.

Positiva Projekt (ny flik) var en satsning för att ge grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna. Hösten 2013 fick 69 skolprojekt i Skåne motta medel för att bland annat besöka Vattenhallen.

Sparbanksstiftelsen Finn (ny flik) (tidigare Sparbanksstiftelsen Öresund), en av ägarna till Sparbanken Skåne. De delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling - "Tillsammans skapar vi värden". 

Sparbanksstiftelsen 1826, (ny flik) en av ägarna till Sparbanken Skåne. De delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling - "Tillsammans ger vi tillbaka". 

Sparbanksstiftelsen Skåne (ny flik), stödjer lokala projekt i följande kommuner i Skåne: Trelleborg, Vellinge, Malmö, Burlöv, Svedala, Lomma, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Perstorp, Klippan. 

Stiftelsen Gripen (ny flik), bidrar till utveckling av bygden och att skapar mervärde för dess invånare.

Swedbank (ny flik) är engagerade i sociala frågor som bland annat rör utbildning, ungdomsarbetslöshet och nystartade företag. Positiv utveckling inom dessa områden är viktig för samhällsutvecklingen och därmed bankens verksamhet.


Sten K Johnsson stiftelsen donerade 100 000 SEK till "Edutainment – En lekfull lärandeupplevelse för de yngsta (ny flik)

Vid projektets sluttid är målet att ha utvecklat en helhetsupplevelse för Vattenhallens besökare i Hjärnrummet, där de befintliga interaktiva och taktila lärandemomenten utvecklas och fördjupas genom de nya momenten. Ett komplett pedagogiskt program med sång och dans, grundat i aktuell vetenskap kring hjärnan och sinnena befästs genom att familjerna kan vara delaktiga och ta med lärdomarna hem efter besöket för att fortsätta lärandeprocessen.
Sten K Johnsson stiftelsen, 2020


Vattenfall AB (ny flik) producerar el och värme från vind, kärnkraft, naturgas, biomassa, kol och vatten. 


 • Accus
 • Akademiska hus
 • Alfa Laval
 • Astra Zeneca
 • Awapatent 
 • Brüel & Kjær A/S
 • Byggföretagen
 • De Lekande Barnens Fond
 • ELFA DISTRELEC 
 • Functional Food Science Centre, LU
 • Fysiska institutionen, LU 
 • Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
 • Grace S. Sandbloms fond
 • Hardford 
 • AB Henry Eriksson 
 • IKEA
 • Informationsteknik 
 • Institutionen för Biomedicinsk teknik, LTH 
 • Institutionen för Livsmedelsteknik, LTH
 • Instrumenta AB 
 • IT/MT service, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • KARL STORZ Endoskop Sverige AB  
 • Kinnarps Interior
 • Levande interiör 
 • Lunds Kommuns Fastighetsbolag (LKF)
 • Medicinsk strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Medicon Village
 • MultiQ
 • PEAB
 • Perstorp
 • Plastmekano
 • Procter & Gamble
 • Procurator Textiles
 • Programledningarna för CDE-programmen vid LTH
 • Ringströms Plåt & Maskinteknik
 • Skanska
 • Skyddsprodukter i Sverige AB
 • SMHI
 • Studentlitteratur
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sydvatten
 • Sysav
 • Swep
 • Taiga AB
 • Tetra Pak
 • Trelleborg AB
 • Tremateknik AB
 • VASyd
 • XXXLutz

Fonder och donationer inom större projekt och samarbeten

 • 2020 - 2021
  På uppdrag av Skolverket erbjöd Vattenhallen Science Center en workshopsserie med introduktion och handledning i programmering. Utbildning gavs för skolpersonal, i Scratch, Python eller Micro:bit. 
   
 • 2016 - 2020
  Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och European Regional Development Fund
  Som ett delprojekt inom EUs Interreg-projekt för Öresundsregionen finansierade ett stort Danskt-Svenskt projekt som kallades Smart Cities Accellerator. 
  Lärande i Smart City Accelerator - rapport (pdf, ny flik) 
   
 • 2019 - 2020
  Rymdstyrelsen, Skolverket och Elliit (Excellence Center at Linköping - Lund in Information Technology) har finansierat "LU Miljödataprogrammering" - ett samarbetsprojekt med Svenska Science Centers, Navet Science Center och Universeum Science Center. 
   
 • 2018 
  Vetenskapsrådet har beviljat medel till programmeringsövningar med klimatdata där Vattenhallen Science Center är medsökande tillsammans med ICOS (Integrated Carbon Observation System) och Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES). 

 

 
Funds and donations in major projects and collaborations 

 • 2020 - 2021
  On behalf of the National Agency for Education, Vattenhallen Science Center offered a workshop series with introduction and guidance in programming. Training was given for school staff, in Scratch, Python or Micro: bit.
   
 • 2016 - 2020
  Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak an European Regional Development Fund
  As a sub-project within the EU's Interreg project for the Öresund region, a large Danish-Swedish project called Smart Cities Accelerator was funded.

 • 2019 - 2020
  The Swedish Space Agency, the National Agency for Education and Elliit (Excellence Center at Linköping - Lund in Information Technology)
   has funded "LU Environmental Data Programming" - a collaborative project with the Swedish Science Centers, the Navet Science Center and the Universeum Science Center.
   
 • 2018
  The Swedish Research Council
    (new tab) has granted funding for programming exercises with climate data where we are co-applicants together with ICOS (Integrated Carbon Observation System) and the Department of Natural Geography and Ecosystem Science (INES).

De Lekande barnens fond

Bidrag till tekniksommarskolan 2014 
Vattenhallen Science Center, har blivit beviljade ett bidrag på 17.000 kr av Stiftelsen De Lekande Barnens fond. Bidraget ska användas till att erbjuda barn en möjlighet att delta i tekniksommarskolan 2014.
De Lekande Barnens Fond förvaltas av Swedbank Stiftelsetjänst, 2013-10-29.

 Funding to Vattenhallen Science Centre, Technology Summer School 2014  
Vattenhallen Science Centre has been awarded a grant of 17,000 kronor from De Lekande Barnens fond. The grant will be used to provide children with an opportunity to participate in Technology Summer School 2014.
De Lekande Barnens Fond is managed by the Swedbank Foundations Service, 2013-10-29
 

Ångpanneföreningens forskningsstiftelsepris 2011
2011 fick Monica Almqvist, docent i elektrisk mätteknik motta ÅForsks kunskapspriset med motiveringen "För framgångsrik kunskapsspridning".
English
Ångpanneföreningen’s Foundation for Research and Development.
In 2011, Monica Almqvist, associate professor of electrical measurement technology, received the ÅForsk Knowledge Prize with the motivation "For successful spread of knowledge".

Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2023-03-10