Lärarfortbildningsdagen LU 2021


Vi hoppas kunna anordna en normal fortbildningsdag i år! 

Fredagen den 29 oktober 2021 (V43) erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center i samarbete med Skånes kommuner FoU Skola, på en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning, som presenteras av framstående forskare vid Lunds universitet, och till mål i läroplanen.

Fortbildningsdagen kommer att börja klockan 9:00 och slutar klockan 16:00. Ni väljer en aktivitet för förmiddagen och en aktivitet för eftermiddagen. Valbara aktiviteter kommer snart att annonseras här. 

Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning.

Kontakt

Martin Lundqvist 
046 - 222 82 52 
martin.lundqvist@biochemistry.lu.se 


Information om Lärarfortbildningsdagen hittar du också på Facebook


Arrangörer

Fortbildningsdagen arrangeras av Lunds universitet, Vattenhallen Science Center och FoU Skola, Kommunförbundet SkåneSidansvarig: web@vattenhallen.lu.se | 2021-09-14