lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Teater Kollaborativet - Resan

FÖRESTÄLLNING i VATTENHALLEN  

11 OKTOBER 2014 
   

RESAN är en föreställning om att färdas och att ha sin resväska som sitt hem och fasta punkt. En berättelse om leken och fantasins krafter för att skapa andra verkligheter. Uttrycket ligger inom gränslandet för dans, objektsteater och installationskonst med starka visuella och auditiva element. På scenen finns förutom två aktörer även en ljussättare och en ljudskapare. Skuggspel och färgskiftningar skapas öppet och synligt i stunden så väl som ljudbilder blir till live. Gestaltandet sker i en närhet till publiken.  

RESAN riktar sig till barn från 5 år och vuxna.

Kollaborativet är en scenkonstgrupp som arbetar med undersökande scenkonst, ofta med ett starkt visuellt uttryck. 

RESAN - Trailer från Kollaborativet på Vimeo.