lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mikroskoperingsverkstad

I samarbete med projektet Upptäck Mikro-Kosmos arrangerades workshops i Vattenhallen hösten 2014. Publiken fick ta med egna prover som undersöktes i ett elektronmikroskop, i flera tusen gångers förstoring.

Hösten 2015, den 3 oktober, upprepar vi succén och bjuder Sten Sturefelt tillbaka för att inspirera människor till nytänkande genom att betrakta mikroskopiska strukturer och skapa insikt i att dessa fenomen kan ha en stor betydelse i vardagen.

"Vi vill visa på möjligheterna att i forskningsintensiva miljöer förena vetenskap och konst."

Nyfiken på det osynliga!

Upptäck Mikro-Kosmos! var ett projekt i Lunds kommuns innovationskarneval. Projektet syftar till att stimulera människors nyfikenhet kring naturvetenskapliga fenomen, som är för små för att kunna ses utan teknisk hjälp. Projektet drivs av Sten Sturefelt som har arbetat med elektronmikroskopi i drygt 20 år. Sten driver även företaget Imaging Resource AB på Ideon i Lund. Företaget analyserar materialegenskaper med hjälp av bildgenererande utrustning och visualisering. Han skapar även vetenskapliga illustrationer baserade på färglagda bilder från svepelektronmikroskop.


Se ett klipp om Micro Mysteries, från YouTube.