lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Evolution

Evolution – så funkar det

Det finns långt mer än en miljon djurarter på vår jord. Vi vet också att det tidigare i historien funnits andra arter som försvunnit, det vet vi genom de rester av djuren vi hittar, så kallade fossil. 

De levande organismernas förmåga att överleva testas i naturen och de bäst anpassade klarar sig, medan andra dör ut. Detta kallas utveckling, eller evolution. Just nu verkar vi leva i en period då många fler arter dör ut än vad som hinner bildas nya, bättre anpassade. Evolutionen mäts normalt i miljontals år, men forskarna kan trots det studera den i sitt dagliga arbete.

I denna föreställning kommer Lars Lundqvist att berätta om hur evolutionen fungerar och om de krafter som verkar så kraftfullt i naturen.


Leddjur - små liv i rustning

Leddjuren dominerar alla ekosystem på land och i vattnet. Utan dem skulle livet på jorden se helt annorlunda ut, på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss!

I haven finns kräftdjur och på land insekter. Även spindeldjur och mångfotingar räknas som leddjur. De finns i alla miljöer över hela jorden och de livnär sig som växtätare, rovdjur och parasiter.

Alla leddjur har ett hårt, yttre skelett, ungefär som riddarna på medeltiden. Detta har fungerat som skydd i hundratals miljoner år och lett till att vi idag har hundratusentals olika arter av leddjur. 

Så varför ser vi inte elefantstora skalbaggar som betar på den Afrikas savann - om detta och mer kommer Lars att berätta under denna föreställning. 


Stora djur med vingar

Det är en svår konst att flyga och det är inte många djur som behärskar tekniken att lyfta och hålla reda på riktningen i tre dimensioner. Ändå har denna förmåga utvecklats tre gånger under ryggradsdjurens relativt korta tid här på jorden.

Fåglarna härstammar från dinosaurierna och de största kan bli över tre meter mellan vingspetsarna! Pterosaurier (flygödlor) var släkt med dinosaurierna och kunde bli stora som giraffer!

Fladdermöss kan ha ett vingspann på 1,5 meter men andra räknas till världens minsta däggdjur. 

Under denna föreställning kommer Lars att berätta mer om fladdermöss och om hur flygförmågan har uppstått flera gånger hos våra ryggradsdjur.


Djur som bränns, sticks och bits


Djur som går i vinterdvala

Vintern är en besvärlig tid för många djur. Det kan vara svårt att hålla värmen och det blir ont om mat när växterna tappar sina blad och insekterna håller sig gömda.

Därför går många djur i vintervila. Vi vet att brunbjörnen sover under vintern. Men visste du att ekorren försöker sova bort så mycket av dygnet som möjligt under den kalla årstiden. Även igelkottar och fladdermöss går i verklig dvala. Hur kan dessa djur sova under så lång tid? Under denna föreställning kommer Lars att berätta det för dig!