Tillgänglighet för www.vattenhallen.lu.se

Vattenhallen Science Center vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till, för att hjälpa oss att åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera problem med webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får kännedom om problemet.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till kontakt@vattenhallen.lu.se 

 • Anger "Tillgänglighet" i mejlets rubrik.
 • Beskriv hur webbplatsen brister i tillgänglighet.
 • Skriv den URL (webbsidans adress) som det gäller. 
 • Om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med ett hjälpmedel som du använder, beskriv vilket/vilka hjälpmedel det är.
 • Ange vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder.
 • Skriv din e-mejladress, så vi kan kontakta dig, om det behövs. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (ny flik) och påtala det.
  

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Navigering och sidor 

 • Beskrivning av länkar, hänvisningar och rubriker till sidor eller funktioner kan vara inkonsekvent eller otydligt formulerade. 
 • Det kan förekomma ogrupperade länkgrupper och informationsområden.
 • Menyer kan vara svåra att använda.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen eller att innehåll med fler än ett språk, blir upplästa fel.
 • Information som automatiskt hämtas från externa webbplatser kan vara otillgängligt (brutna länkar). 

Hjälpmedel för visuell tillgänglighet

 • Text som ställs in för större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken kan vara otillgängligt.
 • Webbplatsen är inte fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till 200 procent. 
 • Kontraster (för visuell fokusmarkering och punkten/förgrunds- och bakgrundsfärger) är otillräckliga vid vissa tillfällen.
 • Bilder kan sakna beskrivande text, så kallad alt-text.
 • Vissa tekniska funktioner, som till exempel bildkaruseller, tabeller och formulär kan vara otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare, personer med kognitiva problem eller koncentrationssvårigheter.

Problem med tangentbordanvändning

 • Navigationen följer inte alltid en logisk ordning.
 • Knapparna i bildspel kan inte nås.
 • Fokus visas inte alltid visuellt tydligt.
 • Vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm.
   

Innehållsmässiga brister som också ska åtgärdas:

 • Det kan förekomma dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Svenska och engelska kan förekomma i samma textstycke.
 • Det kan finnas sidor som saknar unika sidtitlar.
 • Det kan finnas listor som inte är korrekt kodade och/eller inte används på rätt sätt.
 • Kontrasterna i vissa illustrationer, diagram, bilder, ikoner och filmer kan vara otillräckliga.
 • Äldre filmer/videos saknar undertexter.
   

Vi strävar efter att åtgärda kända tillgänglighetsproblem under 2020. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har kommunikationsavdelningen på Lunds tekniska högskola som ambition att åtgärdat dessa senast under våren 2021.
 

Hur vi testat webbplatsen

Genom självskattning (intern testning) samt genomgång med hjälp av verktyget "web accessibility evaluation tool - WAVE".
Senaste bedömningen gjordes den 2 december 2020.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 19 september 2009.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2 december 2020.

Sidansvarig: Vattenhallen Science Center | 2021-07-07