”Att programmera med workshops”

”Att programmera med workshops” är en workshopserie som Vattenhallen Science Center genomför på uppdrag av Skolverket. Workshopserien är ett komplement till Skolverkets befintliga webbkurs "Att programmera". Genom workshops ges deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i programmering utifrån lärandemålen i webbkursen. 
 

Att programmera

”Att programmera" är en workshopserie som består av 3 fysiska träffar och är indelad i tre fristående spår. Den består av

 • Introducerande del om grundläggande programmeringsbegrepp.

Därefter delas workshopsserien in i tre fristående spår, där ni väljer vilket spår ni vill gå vid anmälan: 

 • Programmering i visuell miljö: Scratch
 • Programmering i textbaserad miljö: Python 
 • Programmering i visuell miljö med mikrokontroller: Micro:bit 
   

Målgrupp och förkunskaper 
Workshopsserierna Python, Micro:bit och Scratch riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Workshopsserierna är öppna för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats. 

E-mejlformulär för anmälan 

Om programmering

Om programmering är en workshopserie som ger en generell förståelse kring programmering för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildning. 

Målgrupp och förkunskaper 
Workshopserien ”Om programmering” riktar sig till dig som är förskollärare, lärare i årskurs F–3 eller specialskolans åk F-4, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans årskurser 5-7, samt för dig som undervisar i grundsärskolans årskurs 1-6. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. 
Inga förkunskaper i programmering krävs. 

E-mejlformulär för anmälan  

Information

Innehåll och mål
Kurserna varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. 

Kurserna lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Kostnad och utrustning
Workshopserierna finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. 

Genomförande och anmälan 
De här workshopserierna erbjuds till både kommunala och fristående verksamheter. Kurserna genomförs oktober - november 2022. Sista dag för anmälan är den 19 september, 2022. Sammanlagd tidsåtgång inklusive träffar är cirka 20 timmar. Deltagarna förväntas att arbeta med innehållet mellan träffarna samt utföra en kursuppgift innan tredje träffen. För att kursen ska kunna starta krävs minst 20 deltagare. Kursledare är Ida Rasmark och Rolf Niemann från Vattenhallen Science Center. 
 

Tider

Plats: Vattenhallen Science Center Lund

Träffarna kommer att ske följande dagar/tillfällen hösten 2022:

Spår Scratch 

 1. Tisdag 4 oktober, kl 16 - 19 
 2. Tisdag 18 oktober, kl 16 - 19
 3. Tisdag 15 november, kl 16-19

Spår Om programmering

 1. Tisdag 4 oktober, kl 16 - 19 
 2. Tisdag 18 oktober, kl 16 - 19
 3. Tisdag 15 november, kl 16-19

Spår Python

 1. Torsdag 6 oktober, kl 16 - 19 
 2. Torsdag 20 oktober, kl 16 - 19
 3. Torsdag 17 november, kl 16-19

Spår Micro:bit

 1. Torsdag 6 oktober, kl 16 - 19 
 2. Torsdag 20 oktober, kl 16 - 19
 3. Torsdag 17 november, kl 16-19 

De fyra spåren

Det finns fyra olika spår att välja mellan: Python, Micro:bit, Scratch och Om programmering. I alla spår kommer vi att ta upp centrala begrepp inom programmering och lärande, samt ge ett historiskt perspektiv. 

Python (textbaserad miljö)
Här kommer du att använda textprogrammering, och då få lära dig Python, som är ett populärt programmeringsspråk som används ute i industrin. Du får lära dig grunderna inom programmering: använda loopar, listor och att skapa egna funktioner. Python är användbart för elever i högstadiet. 

Micro:bit (visuell miljö med mikrokontroller)
Micro:bit är en mikrokontroller (en liten dator) som du kan koppla in till datorn och programmera i en webbläsare. En Micro:bit kan programmeras med hjälp av många olika programmeringsspråk, men vi kommer fokusera på blockprogrammering. Genom Micro:biten kommer du få lära dig programmerings grunder, samt även få testa på att koppla på ytterligare elektronik så som en LED-lampa eller högtalare. 

Scratch (visuell miljö)
I Scratch-spåret får du utveckla dina programmeringskunskaper i utvecklingsmiljön Scratch som är utveckad vid MIT. Du använder blockprogrammering och får lära dig att programmera spel och historier där du får läsa in och spara data. Scratch går att använda i alla åldrar och du kan göra väldogt avancerade program, men tilltalar kanske visuellt en yngre publik. 

Om programmering 
Detta spår är till för dig som känner dig osäker på hur du ska börja programmera. Du får testa på att programmera utan dator, lära dig ord och begrepp som är centrala inom programmering och naturligtvis testa på att programmera i olika miljöer för att se vad som passar dig. Du får göra övningar med både blockprogrammering och textprogrammering på olika plattformar så som koda.nu, Scratch och Code.org. 
 


Vattenhallen – Bokningsförfrågan Att programmera med workshops

Anmälan

*obligatoriska fält

Obs! när alla obligatoriska fält är ifyllda så kommer du till en sida som bekräftar att mejlet har gått iväg!

När du fyller i nedanstående e-mejlformulär samtycker du till vår policy för Hantering av personuppgifter vid Lunds universitet. (ny flik)Val av workshop/spår
*Här nedan anger du vilket programmeringsspår du önskar. Ange ditt första-, andra- och tredjehandsval..

På Skolverkets hemsida finns mer information om webbkurserna: 
Programmeringsworkshops 
Att programmera - webbkurs 
Om programmering – webbkurs