Programmering - workshoppar

På uppdrag av Skolverket erbjuder Vattenhallen Science Center vid Lunds universitet fyra workshopsserier med introduktion och handledning i programmering. Workshopsserierna baseras på webbkurserna Att programmera (grundläggande programmeringsbegrepp och därefter tre spår, Python, Micro:bit och Scratch) och Om programmering (grundläggande utbildning för alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen).

Innehåll och mål
De här workshopserierna ger en introduktion till programmering i Python, Micro:bit, Scratch  samt ”om programmering”. Kurserna varvar teori med praktiskt arbete och ger utrymme till kollegialt utbyte och lärande. 

Kurserna lägger grunden för fortsatt kompetensutveckling och arbete med att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod, samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Målgrupp och förkunskaper 
Workshopsserierna Python, Micro:bit och Scratch riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9, samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Workshopsserierna är öppna för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats. 

Workshopserien ”Om programmering” riktar sig till dig som är förskollärare, lärare i årskurs F–3 eller specialskolans åk F-4, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans 5-7 samt för dig som undervisar i grundsärskolans årskurs 1-6.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.
Inga förkunskaper i programmering krävs.

Kostnad och utrustning
Workshopserierna finansieras av Skolverket. Deltagande huvudmän/rektorer ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. 

Genomförande och anmälan 
De här workshopserierna erbjuds till både kommunala och fristående verksamheter. Kurserna genomförs februari - mars 2022. Sammanlagd tidsåtgång inklusive träffar är cirka 20 timmar. Deltagarna förväntas att arbeta med innehållet mellan träffarna samt utföra en kursuppgift innan tredje träffen. För att kursen ska kunna starta krävs minst 20 deltagare. Kursledare är Ida Rasmark och Rolf Niemann från Vattenhallen Science Center. Till anmälan.

Digitalt/fysiskt - Anpassning till corona 
Alla fyra delkurser planeras att hållas fysisk på Vattenhallen Science Center respektive på Campus Helsingborg. Om restriktionerna ändras, genomförs kurserna digitalt. Micro:bit-spåret blir fysisk eftersom det innehåller många praktiska moment.
 

På Skolverkets hemsida finns mer information om webbkurserna: 
Programmeringsworkshops 
Att programmera - webbkurs 
Om programmering – webbkurs 


De fyra spåren

Det finns fyra olika spår att välja mellan: Python, Micro:bit, Scratch och Om programmering. I alla spår kommer vi att ta upp centrala begrepp inom programmering och lärande, samt ge ett historiskt perspektiv. 

Python 
Här kommer du att använda textprogrammering, och då få lära dig Python, som är ett populärt programmeringsspråk som används ute i industrin. Du får lära dig grunderna inom programmering: använda loopar, listor och att skapa egna funktioner. Python är användbart för elever i högstadiet. 

Micro:bit
Micro:bit är en mikrokontroller (en liten dator) som du kan koppla in till datorn och programmera i en webbläsare. En Micro:bit kan programmeras med hjälp av många olika programmeringsspråk, men vi kommer fokusera på blockprogrammering. Genom Micro:biten kommer du få lära dig programmerings grunder, samt även få testa på att koppla på ytterligare elektronik så som en LED-lampa eller högtalare. 

Scratch 
I Scratch-spåret får du utveckla dina programmeringskunskaper i utvecklingsmiljön Scratch som är utveckad vid MIT. Du använder blockprogrammering och får lära dig att programmera spel och historier där du får läsa in och spara data. Scratch går att använda i alla åldrar och du kan göra väldogt avancerade program, men tilltalar kanske visuellt en yngre publik. 

Om programmering 
Detta spår är till för dig som känner dig osäker på hur du ska börja programmera. Du får testa på att programmera utan dator, lära dig ord och begrepp som är centrala inom programmering och naturligtvis testa på att programmera i olika miljöer för att se vad som passar dig. Du får göra övningar med både blockprogrammering och textprogrammering på olika plattformar så som koda.nu, Scratch och Code.org. 


Tider

Plats: Vattenhallen Science Center Lund

Träffarna kommer att ske följande dagar/tillfällen våren 2022:

Spår Python

 1. Torsdag 17 februari, kl 16-19
 2. Torsdag 10 mars, kl 16-19
 3. Torsdag 31 mars, kl 16-19
   

Spår Micro:bit

 1. Torsdag 17 februari, kl 16-19
 2. Torsdag 10 mars, kl 16-19
 3. Torsdag 31 mars, kl 16-19 

Plats: Campus Helsingborg

Träffarna kommer att ske följande dagar/tillfällen våren 2022:

Spår Om programmering

 1. Tisdag 15 februari, kl 16 - 19
 2. Tisdag 8 mars, kl 16 - 19
 3. Tisdag 29 mars, kl 16-19

Spår Scratch

 1. Tisdag 15 februari, kl 16 - 19 
 2. Tisdag 8 mars, kl 16 - 19
 3. Tisdag 29 mars, kl 16-19
   

Anmälan workshoppar våren 2022

E-mejlformulär; *obligatoriska fält. 
Obs! när alla obligatoriska fält är ifyllda så kommer du till en sida som bekräftar att mejlet har gått iväg! 

När du fyller i nedanstående bokningsförfrågan samtycker du till vår policy för Hantering av personuppgifter vid Lunds universitet (ny flik).
 

 1. Namn och kontaktuppgifter

 2. Val av spår:

 3. Här nedan anger du vilket programmeringsspråk du önskar. Ange ditt första-, andra- och tredjehandsval.Sista dag för anmälan är den 2 februari, 2022.

Sidansvarig: web@vattenhallen.lu.se | 2021-12-14