Hoppa till huvudinnehåll

Lärarfortbildningsdagen LU

Lunds universitet och Vattenhallen Science Center erbjuder i samarbete med Skånes kommuner, en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning, som presenteras av forskare vid Lunds universitet, och till mål i läroplanen.

– Publicerad den 1 januari 2022

Lärarfortbildningsdagen LU
Lärarfortbildningsdagen LU

Lunds universitet och Vattenhallen Science Center erbjuder i samarbete med Skånes kommuner, en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning, som presenteras av forskare vid Lunds universitet, och till mål i läroplanen.

Förutom inspiration och ämnesfortbildning bidrar fortbildningsdagen med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning. 

Lärarfortbildningsdag LU 2022 var fredagen den 28 oktober 2022 (V43).